ESET-ova mrežna pomoć

Traži Hrvatski
Odaberite kategoriju
Odaberite temu

ESET PROTECT certifikati

ESET PROTECT certifikati su potrebni za sigurnu komunikaciju između ESET PROTECT komponenata i ESET PROTECT servera, kao i za uspostavljanje sigurne veze ESET PROTECT web konzole.

Certifikati za ESET PROTECT komponente dostupni su na web konzoli.

Da biste kopirali sadržaj certifikata u formatu Base64:

1.Kliknite Više > Certifikati ravnopravnih računala.

2.Odaberite certifikat, a zatim odaberite opciju Izvezi kao Base64. Osim toga, certifikat šifriran sustavom Base64 možete preuzeti kao datoteku.

Ponovite taj korak i za certifikate ostalih komponenti, kao i za izdavatelja certifikata.

export_public_key_cerf


note

Da bi izvezao certifikat, korisnik mora ima prava upotrebe za certifikate. Više informacija potražite na cijelom popisu prava pristupa.