ESET Online Yardım

Arama Türkçe
Kategori seçin
Konu seçin

SSH'yi etkinleştirme

SSH'yi ESET PROTECT VA (veya ESMC VA) üzerinde etkinleştirmek için Uzaktan erişimi etkinleştirme/devre dışı bırakma bölümüne bakın.

SSH sorun giderme

Terminali açın ve şu komutları çalıştırın:

sudo systemctl status sshd - SSH'nin çalıştığını doğrulayın. SSH çalışmıyorsa şu şekilde çalıştırabilirsiniz: sudo systemctl start sshd

sudo iptables -S  - Bağlantı noktası 22 açıkça şu satırı görürsünüz: -A INPUT -p tcp -m tcp --dport 22 -j ACCEPT. Bağlantı noktası 22'yi iptables'e eklemek için şu komutu çalıştırın:
sudo iptables -A INPUT -p tcp -m tcp --dport 22 -j ACCEPT