ESET Online Yardım

Arama Türkçe
Kategori seçin
Konu seçin

ESET PROTECT Virtual Appliance için bağlantı noktası numaraları nasıl değiştirilir?

Bağlantı noktası numaralarını değiştirmek için ilgili ESET PROTECT bileşenine yönelik şu değişiklikleri yapın:

ESET PROTECT Web Konsolu bağlantı noktası (varsayılan 8443)

1.Webmin'i açın.

2.Sunucular > ESET PROTECT öğesine gidin > Edit Apache Tomcat server.xml öğesini tıklayın

3.<Connector port="8443" satırını özel bağlantı noktasını dahil edecek şekilde düzenleyin ve Kaydet ve Kapat'ı tıklayın.

4.Dosyasını açın EraWebServerConfig.properties:

sudo nano /var/lib/tomcat/webapps/era/WEB-INF/classes/sk/eset/era/g2webconsole/server/modules/config/EraWebServerConfig.properties

5.server_port= satırını özel bağlantı noktasını dahil edecek şekilde düzenleyin ve değişiklikleri kaydedin.

6.Tomcat hizmetini yeniden başlatın: systemctl restart tomcat

ESET PROTECT Server bağlantı noktaları (varsayılan 2222, 2223) - ESET PROTECT Web Konsolu'nda oturum açın, Daha Fazla > Ayarları > Bağlantı'ya gidin ve gerekli değişiklikleri yapın.


important

Yukarıdaki bağlantı noktalarından herhangi birini değiştirdiyseniz, Güvenlik Duvarı ayarlarını da değiştirmeniz gerekir. Webmin'i açın, Ağ Kurma > Linux Güvenlik Duvarı'na gidin ve mevcut kurallardaki bağlantı noktası numaralarını değiştirin. Alternatif olarak, yeni kurallar da ekleyebilirsiniz.