Nastavenie CMDM

Skôr ako začnete mobilné zariadenia spravovať, vyžadujú sa určité dodatočné kroky. Tie závisia od typu mobilných zariadení, ktoré plánujete spravovať, a režimu ich správy.

CMDM podporuje štyri typy registrácie mobilných zariadení:

registrácia zariadení Android,

registrácia v rámci režimu Vlastník zariadenia Android,

registrácia zariadení iOS,

registrácia zariadení iOS cez ABM.

Z uvedených typov registrácie si vykonanie dodatočných krokov pred samotnou registráciou v súčasnosti vyžaduje len registrácia zariadení iOS cez ABM.

Najskôr je potrebné povoliť Synchronizáciu s ABMESET PROTECT Cloud Web Console.

Môžete tak urobiť v sekcii Viac > Nastavenia > Synchronizácia s Apple Business Manager (ABM).