Apache HTTP Proxy

Apache HTTP Proxy je služba, ktorá môže byť použitá na distribúciu aktualizácií na klientske počítače.

Používanie Apache HTTP Proxy má nasledujúce výhody:

Sťahovanie a ukladanie do vyrovnávacej pamäte:

oaktualizácie detekčného jadra,

oúlohy aktivácie produktu – komunikácia s aktivačnými servermi a ukladanie licenčných údajov,

odáta z ESET PROTECT Cloud repozitára,

oaktualizácie súčastí produktu,

onásledná distribúcia na klienty v sieti.

Znižuje prenosové zaťaženie internetu vo vašej sieti.

Na rozdiel od nástroja Mirror Tool, ktorý z aktualizačných serverov spoločnosti ESET sťahuje všetky dostupné dáta, Apache HTTP Proxy sťahuje s cieľom znížiť zaťaženie siete len dáta vyžiadané komponentmi ESET PROTECT Cloud alebo produktmi ESET pre koncové zariadenia. Pokiaľ klient vyžaduje aktualizáciu, Apache HTTP Proxy ju stiahne z aktualizačných serverov spoločnosti ESET, uloží ju do adresára vyrovnávacej pamäte a distribuuje na daného klienta. Ak tú istú aktualizáciu požaduje ďalší klient, Apache HTTP Proxy ju poskytne priamo z vyrovnávacej pamäte, aby sa nemusela opätovne sťahovať z aktualizačných serverov spoločnosti ESET.


important

Použitím proxy chain (reťazenia proxy) môžete do vzdialenej lokality pridať ďalšiu službu proxy. Majte na pamäti, že ESET PROTECT Cloud nepodporuje proxy chaining v prípade, že proxy vyžadujú autentifikáciu. Môžete použiť vlastný transparentný proxy server – avšak v tomto prípade bude pravdepodobne potrebné upraviť jeho konfiguráciu nad rámec toho, čo spomíname v tejto kapitole.