Inštalátor agenta – Linux

Tento sprievodca vám pomôže vytvoriť .sh skript pre nasadenie ESET Management Agenta na linuxové počítače.

Vytvoriť skript pre live inštalátor agenta pre Linux môžete podľa krokov popísaných nižšie:

1.Prejdite na Pokročilé nastavenia na ľavej strane obrazovky.

2.Zadajte Názov a Popis inštalátora.

3.Kliknite na Vyberte značky pre priradenie značiek.

4.Nadradená skupina (voliteľná) – vyberte Nadradenú skupinu, do ktorej bude počítač po inštalácii umiestnený. Môžete vybrať existujúcu skupinu alebo vytvoriť novú skupinu, do ktorej bude zariadenie pridané po nasadení inštalátora.

5.Počiatočná konfigurácia inštalátora (voliteľné) – túto možnosť použite v prípade, ak chcete aplikovať konfiguračnú politiku na ESET Management Agenta. Kliknite na Vybrať v časti Konfigurácia agenta (voliteľná) a vyberte si zo zoznamu dostupných politík. Ak vám nevyhovuje žiadna z prednastavených politík, môžete vytvoriť novú politiku alebo najprv upraviť už existujúce politiky.

6.Ak používate HTTP Proxy, označte možnosť Zapnúť HTTP Proxy nastavenia a zadajte konfiguráciu proxy (Hostiteľ, Port, Prihlasovacie menoHeslo) na nastavenie pripojenia ESET Management Agenta k proxy a umožnenie preposielania komunikácie medzi ESET Management Agentom a ESET PROTECT Cloud Serverom. Pole Hostiteľ predstavuje adresu počítača, na ktorom beží HTTP Proxy. HTTP Proxy predvolene používa port 3128. V prípade potreby môžete nastaviť iný port. Uistite sa, že rovnaký port je zadaný aj v nastaveniach HTTP Proxy.


important

Komunikačný protokol medzi Agentom a ESET PROTECT Cloud Serverom nepodporuje autentifikáciu. Žiadne proxy riešenie sprostredkujúce komunikáciu medzi Agentom a ESET PROTECT Cloud Serverom, ktoré si vyžaduje autentifikáciu, nebude funkčné.

Použitím možnosti Použiť priame pripojenie, ak nie je k dispozícii HTTP proxy vyriešite situáciu, keby bol klient mimo dosah proxy.

7.Kliknutím na Uložiť a stiahnuť uložte konfiguráciu a stiahnite si inštalačný skript, prípadne kliknite na Uložiť a zavrieť pre uloženie konfigurácie na neskoršie použitie.

 


note

ESET Management Agent od verzie Windows: 7.2.1266.0, Linux: 7.2.2233.0, macOS: 7.2.3261.0 a novších verzií podporuje funkciu automatickej aktualizácie.

Automatická aktualizácia ESET Management Agenta sa spustí po dvoch týždňoch po pridaní novšej verzie ESET Management Agenta do repozitára v prípade, že aktualizáciu už skôr nespustil správca. Automatická aktualizácia je navrhnutá tak, aby sa zabezpečilo, že proces aktualizácie na vyššiu verziu je postupný a distribuovaný počas dlhšieho obdobia s cieľom zabrániť zvýšenému zaťaženiu siete a spravovaných pracovných staníc.