Konfiguracja CMDM

Na podstawie typu urządzeń przenośnych, którymi planujesz zarządzać, oraz wybranego trybu zarządzania konieczne jest wykonanie różnych czynności przed rozpoczęciem zarządzania urządzeniami mobilnymi.

Obecnie CMDM obsługuje cztery rodzaje rejestracji urządzeń mobilnych:

Rejestracja urządzeń z systemem Android

Rejestracja właściciela urządzenia z systemem Android

Rejestracja urządzeń z systemem iOS

Rejestracja urządzeń z systemem iOS ABM

Z tej listy tylko rejestracja systemu iOS ABM wymaga obecnie wykonania dodatkowych kroków, zanim można wykonać rejestrację urządzenia z systemem iOS ABM.

Najpierw musisz włączyć synchronizację ABM w konsoli internetowej ESET PROTECT Cloud.

Aby to zrobić, przejdź do pozycji Więcej > Ustawienia > Synchronizacja Apple Business Manager (ABM).