Zarządzanie urządzeniami z systemem iOS

Zarządzanie urządzeniami z systemem iOS umożliwia funkcjonalności CloudMDM rejestrowanie również urządzeń z systemem iOS w wersji standardowej lub ABM i zarządzanie nimi w produkcie ESET PROTECT Cloud.

Rejestracja urządzeń z systemem iOS:

Po aktywacji przejdź do sekcji Komputery > Dodaj urządzenie > Urządzenia mobilne. W tym miejscu możesz skorzystać z dokumentacji rejestracji CMDM dla urządzeń z systemem Android. Rejestracja urządzeń z systemem iOS będzie dostępna w obszarze Wybierz typ: opcja Android lub iOS /iPadOS.

Zarządzanie urządzeniami z systemem iOS:

Po pomyślnej rejestracji urządzeń mobilnych z systemem iOS można rozpocząć zarządzanie nimi.

Poza standardowym zarządzaniem punktami końcowymi dostępnym dla wszystkich urządzeń końcowych zarządzanie urządzeniami mobilnymi oferuje kilka funkcji dostępnych tylko do zarządzania urządzeniami mobilnymi.

Działania związane z funkcją Anti-Theft: Są to działania dostępne tylko dla zarządzanych urządzeń mobilnych, takie jak Znajdź, Zablokuj i Reset do ustawień fabrycznych. Umożliwiają one administratorowi zdalne zlokalizowanie urządzenia mobilnego, zablokowanie go, a w razie potrzeby również wyczyszczenie urządzenia mobilnego.

Przypisywanie polityki ESET MDM dla systemu iOS/iPadOS, gdzie możesz dostosować każde z dostępnych ustawień zarządzania systemem iOS.