Serwer proxy Apache HTTP

Apache HTTP Proxy to usługa serwera proxy, z której można korzystać w celu dystrybuowania aktualizacji na komputerach klienckich.

Usługa Apache HTTP Proxy udostępnia następujące korzyści:

Pobieranie i zapisywanie w pamięci podręcznej:

oAktualizacje silnika detekcji

oZadania aktywacji — komunikacja z serwerami aktywacji i buforowanie żądań licencji

oDane repozytorium ESET PROTECT Cloud

oAktualizacje komponentów produktów

oa następnie dystrybuowanie ich wśród klientów będących punktami końcowymi sieci.

Ograniczenie natężenia ruchu internetowego w sieci.

W porównaniu z narzędziem Mirror Tool, które pobiera wszystkie dane dostępne na serwerach aktualizacji ESET, usługa Apache HTTP Proxy pobiera jedynie dane zgodne z żądaniami komponentów programu ESET PROTECT Cloud lub produktów ESET do obsługi punktów końcowych w celu zmniejszenia obciążenia sieci. Jeśli klient zainstalowany w punkcie końcowym wyśle żądanie aktualizacji, usługa Apache HTTP Proxy pobierze aktualizację z serwerów aktualizacji ESET, zapisze aktualizację w swoim katalogu pamięci podręcznej i prześle ją do danego klienta zainstalowanego w punkcie końcowym. Jeśli inny klient zainstalowany w punkcie końcowym wyśle żądanie dotyczące tej samej aktualizacji, usługa Apache HTTP Proxy prześle pliki do pobrania bezpośrednio z pamięci podręcznej, eliminując konieczność pobierania aktualizacji po raz kolejny z serwerów aktualizacji ESET.


important

W celu dodania kolejnej usługi proxy w lokalizacji zdalnej można posłużyć się łańcuchem serwerów proxy. Należy pamiętać, że produkt ESET PROTECT Cloud nie obsługuje łańcuchów serwerów proxy, w których serwery proxy wymagają uwierzytelnienia. Można użyć własnego rozwiązania do obsługi sieci przezroczystych serwerów proxy, jednak może ono wymagać dodatkowej konfiguracji, której nie omówiono w niniejszym dokumencie.