Bezpečnostní omezení a limity syslogu

Z důvodu bezpečnostních požadavků na připojení k syslog serveru je níže uvedené nastavení stálé a není jej možné změnit:

Transportní protokol: TLS

TCP port: 6514

Ze stejných důvodů jsou na straně přijímacího syslog serveru povinná níže uvedená nastavení:

IP adresa: Globálně routovatelná IPv4 adresa

IDN názvy: Musí použít ASCII reprezentaci ("xn--")

FQDN: Musí být přeložitelný na jednu pevnou IPv4 adresu.

note

Poznámka

Použití FQDN: Pokud je váš Syslog server dostupný na více strojích / IP adresách (CDN), není možné zaručt, kdy a jak často dojde k opětovnému překladu FQDN. Je však zaručeno, že k prvnímu překladu FQN dojde do 10 minut od spuštění serveru, pokud je exportování do Syslogu povoleno a správně nakonfigurováno.

Ověřování kořenového certifikátu certifikační autority TLS spojení: Pokud je ověřování TLS spojení aktivní, certifikát používaný vaším serverem musí splňovat níže uvedené požadavky:

Ověřování certifikátu musí být aktivní

Celý řetězec certifikátu v PEM formátu musí být nahrán a uložen v konfiguraci pro export do Syslogu (to znamená kořenovou CA, neboť služba nedisponuje vestavěným úložištěm důvěryhodných certifikátů)

V certifikátu vašeho Syslogu serveru je použit Subject Alternative Name (DNS=/IP=), kdy alespoň jeden ze záznamů odpovídá zadanému názvu serveru (FQDN/IP) v konfiguraci

note

Poznámka

Dodatečné bezpečnostní nastavení

Administrátoři by měli ve firewallu na Syslog serveru povolit příjem exportovaných událostí pouze z níže uvedených IP rozsahů:

Odchozí IP adresy z ESET PROTECT Cloud pro region Evropy: 51.136.106.164/30

Odchozí IP adresy z ESET PROTECT Cloud pro region USA: 40.81.8.148/30

Odchozí IP adresy z ESET PROTECT Cloud pro region Japonsko: 20.78.10.184/30