Průvodce prvotním spuštěním

Při prvním přihlášení do ESET PROTECT Cloud Web Console se zobrazí průvodce prvotním spuštěním. Můžete jej využít k vygenerování instalačního balíčku pro nasazení ESET Management Agentů ve své síti.

Vytvořit si můžete balíček ESET PROTECT Live Installer, který obsahuje ESET Management Agenta a bezpečnostní produkt ESET (pro Windows nebo macOS). Pro nasazení ESET Management Agenta na linuxové počítači využijte instalační skript agenta.

Pro vytvoření balíčku ESET PROTECT Live Installer:

1.Na úvodní stránce průvodce prvotním spuštěním klikněte na Pokračovat.

cloud_startup_wizard_welcome

2.Obsah balíčku – vyberte si jednu z níže uvedených možností:

Pouze instalační balíček ESET Management Agenta

arrow_down_business ESET Management Agent a bezpečnostní produkt

Full Disk Encryption – tato možnost se zobrazí po nahrání platné licence na produkt ESET Full Disk Encryption.

cloud_startup_installer

3.Dále můžete definovat arrow_down_business Rozšířená nastavení nebo pokračujte na další krok.

4.Kliknutím na tlačítko Pokračovat přejděte na možnosti nasazení.

5.Instalační balíček můžete nasadit dvěma způsoby:

a)Po vybrání možnosti Zobrazit odkaz ke stažení balíčku si můžete odkaz zkopírovat a zaslat jej uživatelům. Ti si následně balíček ESET PROTECT Live Installer stáhnou a nainstalují. Vybráním možnosti Stáhnout si balíček ESET PROTECT Live Installer stáhněte na své zařízení a následně osobně spusťte na cílové stanici nebo nahrajte do sdílené složky, do níž mají uživatelé přístup.

b)Po vybrání možnosti Odeslat odkaz na balíček e-mailem využijete ESET PROTECT Cloud SMTP server k doručení e-mailu, obsahujícím odkaz na instalační balíček, vašim uživatelům. E-mailové adresy uživatelů zadejte do odpovídajícího pole. Volitelně můžete přidat jméno uživatele. Pro přidání více uživatelů klikněte naPřidat uživatele – kliknutím můžete vybrat příjemce ze seznamu Uživatelů zařízení. Importovat CSV... – seznam adres můžete importovat z CSV souboru.

important

Důležité

ESET PROTECT Live Installer vyžaduje připojení k internetu a není možné jej použít na offline počítači.

ESET PROTECT Live Installer pro macOS vyžaduje přímé připojení k internetu (na servery společnosti ESET). Není možné jej použít na macOS stanicích, které jsou k internetu připojeny prostřednictvím proxy serveru.

Instalační balíček není digitálně podepsán, což může vést k zobrazení varování ze strany webového prohlížeče při pokusu o jeho stažení, stejně tak operačního systému, který může blokovat spuštění nepodepsaných instalačních balíčků.

 

6.Stažený instalační balíček spusťte na klientské stanici. Spuštěním balíčku na koncovém zařízení na něj nainstalujete ESET Management Agenta, bezpečnostní produkt ESET a připojíte jej do ESET PROTECT Cloud. Pro více informací týkající se instalace přejděte do kapitoly průvodce instalací.

note

Poznámka

Pro potlačení (skrytí) průvodce instalací můžete instalační balíček spustit v tichém režimu.