Konfigurace CMDM

Předtím, než začnete spravovat svá mobilní zařízení, může být vyžadována dodatečná konfigurace této součásti. Kroky se liší dle typu mobilních zařízení a způsobu, jakým je chcete spravovat.

CMDM aktuálně podporuje následující způsoby registrace mobilních zařízení:

Registrace zařízení s OS Android

Registrace zařízení s OS Android v režimu Vlastník zařízení

Registrace iOS zařízení

Registrace iOS ABM zařízení

Z výše uvedeného seznamu je vyžadována dodatečná konfigurace v případě registrace iOS ABM. Tyto kroky je nutné provést před registrací prvního zařízení.

Nejprve je potřeba ve ESET PROTECT Cloud Web Console aktivovat Synchronizaci s ABM.

V hlavním menu přejděte do sekce Další > Nastavení > Synchronizace s Apple Business Manager (ABM).