Správa iOS zařízení

Prostřednictvím CloudMDM do ESET PROTECT Cloud můžete zaregistrovat svá iOS zařízení a následně je spravovat – a to jak v běžném režimu, tak ABM.

Registrace iOS zařízení:

Po aktivování funkce přejděte v hlavním menu Web Console na záložku Počítače a klikněte na tlačítko Přidat zařízení > Mobilní zařízení. Postupujte dle informací uvedených v kapitole Registrace v CMDM popisující přidání Android zařízení. Registrace iOS zařízení se vám zpřístupní v části Vyberte typ: kde bude dostupná možnost Android nebo iOS/iPadOS.

Správa iOS zařízení:

Po úspěšné registraci iOS zařízení jej můžete začít spravovat.

Kromě standardních možností pro správy všech zařízení máte k dispozici další funkce, které jsou dostupné výhradně pro spravovaná mobilní zařízení.

Anti-Theft akce: Úlohy jako je Najít, Uzamknout nebo Obnovení do továrního nastavení jsou dostupná výhradně na spravovaných mobilních zařízeních. Administrátor je může použít ke vzdálenému zjištění polohy mobilního zařízení, stejně v situacích, kdy je vyžadováno smazání obsahu.

Zařízením můžete přiřadit ESET MDM for iOS /iPadOS politiku, prostřednictvím které dokážete vynutit firemní politiku a konfigurovat samotné zařízení.