Instalační balíček agenta pro linux

Tento průvodce vám pomůže vytvořit .sh skript, který můžete využít pro nasazení ESET Management Agenta na linuxové počítače.

Pro vytvoření instalačního skriptu Agenta pro linux postupujte podle níže uvedených kroků:

1.Pomocí odkazu v levé části průvodce přejděte do sekce Rozšířené.

2.Zadejte název, volitelně popis, šablony instalačního balíčku.

3.Pro přiřazení štítku klikněte na možnost Vybrat štítky.

4.Nadřazená skupina (volitelné) – vyberte nadřazenou skupinu, do níž se zařízení umístí po nainstalování balíčku. Vybrat můžete již existující nebo vytvořit novou statickou skupinu, do níž se zařízení umístí po nainstalování balíčku.

5.Počáteční konfigurace balíčku (volitelné) – rozhodněte se, zda chcete již v průběhu instalace ESET Management Agenta vynutit jinou, než výchozí konfiguraci. V takovém případě klikněte na možnost Vybrat, a ze seznamu dostupných politik si vyberte vámi požadovanou. Pokud v seznamu nevidíte požadovanou politiku, která by vám vyhovovala, vytvořte si novou politiku, a tohoto průvodce spusťte znovu.

6.Pro směrování komunikace ESET Management Agenta na ESET PROTECT Cloud server prostřednictvím Proxy vyberte možnost Používat proxy server a zadejte nastavení proxy (Název serveru, Port, Uživatelské jméno a Heslo). Do pole Název serveru zadejte adresu stroje, na kterém běží HTTP Proxy. HTTP Proxy standardně běží na portu 3128. V případě potřeby port změňte. Ujistěte se, že jste zadali port, který odpovídá konfiguraci vaší HTTP Proxy.


important

Komunikační protokol používaný agentem pro spojení s ESET PROTECT Cloud Serverem nepodporuje autentifikaci. Pokud proxy řešení vyžaduje autentifikaci, komunikace mezi agenty a ESET PROTECT Cloud Serverem nebude funkční.

Aktivováním možnosti Použít přímé spojení, pokud není dostupný proxy server vyřešíte situaci, kdy by byl klient mimo dosah proxy.

7.Pomocí možnosti Uložit a stáhnout konfiguraci uložíte a rovnou skript stáhnete. Případně použijte možnost Uložit a zavřít pro uložení konfigurace, kterou použijete v budoucnu.

 


note

ESET Management Agent od verze – Windows: 7.2.1266.0, Linux: 7.2.2233.0, macOS: 7.2.3261.0 a novější podporuje automatickou aktualizaci

K automatické aktualizaci ESET Management Agent dojde po dvou týdnech od uvolnění nové verze do repozitáře, pokud ji dosud administrátor neinicioval. Proces automatické aktualizace je navržen tak, aby se zajistila její postupná distribuce za účelem minimalizování dopadu na síť a spravované stanice.