ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Úprava uživatelů

V detailech uživatele můžete upravit obecné informace, stejně tak seznam přiřazených zařízení.

Obecné

Detaily uživatele zahrnují:

Jméno uživatele a popis – výhradně pro informativní účely.

ŠtítkyPomocí této možnosti můžete přiřadit, odebrat, vytvořit nebo odstranit štítky.

E-mailová adresa – může být použita pro doručení oznámení.

Telefon a Kancelář – výhradně pro informativní účely.

Zdrojové ukotvení – můžete jej využít v některých částech ESET PROTECT Cloud, které vyžadují informace z AD (například dočasné změny nastavení v politikách pro koncová zařízení).

cloud_user_edit_01

Vlastní atributy

V této části kliknutím na Přidat nový můžete uživatelskému účtu přiřadit další atribut. Po kliknutí na tlačítko Přidat nové si vyberte kategorii:

Wi-Fi účty: Profily, prostřednictvím kterých můžete nakonfigurovat veškeré údaje pro přístup k firemní bezdrátové síti.

VPN účty: Prostřednictvím této možnosti můžete uživateli nadefinovat VPN včetně přihlašovacích údajů, certifikátů a dalších požadovaných parametrů.

Poštovní účty: Prostřednictvím této možnosti nastavíte uživateli přístup k jeho poštovní schránce, která využívá IMAP nebo POP3 protokol. Pokud využíváte Exchange server, využijte níže uvedené nastavení Exchange ActiveSync.

Exchange účty: Prostřednictvím této možnosti nastavíte uživateli přístup k jeho MS Exchange poštovní schránce, kontaktům, poznámkám atp.

LDAP (alias atributu): Tuto možnost využijete, pokud ve společnosti používáte LDAP kontakty. Prostřednictvím této možnosti spárujete LDAP kontakty s iOS kontakty.

CalDAV: Prostřednictvím této možnosti nastavíte uživateli přístup ke kalendáři splňujícím CalDAV parametry.

CardDAV: Prostřednictvím této možnosti nastavíte synchronizaci CardDAV kontaktů.

Odebírané kalendáře: Pokud jste nadefinovali CalDAV kalendáře, v této části můžete nastavit, ke kterým má mít pouze přístup ke čtení.

Některé atributy můžete použít jako proměnné při vytváření politiky pro iOS zařízení. Např.: Přihlášení ${exchange_login/exchange} nebo E-mailová adresa ${exchange_email/exchange}.

cloud_user_edit_02

Přiřazená zařízení

V této části můžete vybrat konkrétní zařízení, které uživateli patří. Po kliknutí na Přidat počítače se zobrazí seznam všech statických a dynamických skupin obsahující zařízení. Vyberte požadované zařízení a klikněte na tlačítko OK.


important

V rámci jedné operace je možné uživateli přiřadit nejvýše 200 počítačů.

cloud_assigned_computers