ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Úprava uživatelů

V detailech uživatele můžete upravit obecné informace, stejně tak seznam přiřazených zařízení.

Obecné

Detaily uživatele zahrnují:

Jméno uživatele a popis – výhradně pro informativní účely.

ŠtítkyPomocí této možnosti můžete přiřadit, odebrat, vytvořit nebo odstranit štítky.

E-mailová adresa – adresa příjemce oznámení.

Telefon a Kancelář nebo místo – pouze pro informativní účely.

Zdrojové ukotvení – můžete být spojeno s některými funkcemi ESET PROTECT, které vyžadují informace z AD (například režim dočasné změny nastavení v politikách pro koncová zařízení).

cloud_user_edit_01

Vlastní atributy

V této části kliknutím na Přidat nový můžete uživatelskému účtu přiřadit další atribut. Po kliknutí na tlačítko Přidat nové si vyberte kategorii:

Wi-Fi účty – profily lze použít k přenesení firemních nastavení Wi-Fi přímo do spravovaných zařízení.

VPN účty – můžete nastavit VPN spolu s přihlašovacími údaji, certifikáty a dalšími potřebnými informacemi, aby byla VPN snadno dostupná pro uživatele.

E-mailové účty – používá se pro všechny e-mailové účty, které používají IMAP nebo POP3. Pokud využíváte Exchange server, využijte níže uvedené nastavení Exchange ActiveSync.

Exchange účty – pokud vaše společnost používá Microsoft Exchange, můžete zde vytvořit veškerá nastavení, abyste co nejvíce krátili dobu nastavování přístupu uživatelů k poště, kalendáři a kontaktům.

LDAP (alias atributu) – tato funkce je užitečná zejména v případě, že vaše společnost využívá LDAP pro kontakty. Prostřednictvím této možnosti spárujete LDAP kontakty s iOS kontakty.

CalDAV – obsahuje nastavení pro jakýkoli kalendář, který používá specifikace CalDAV.

CardDAV – pro kontakty synchronizované prostřednictvím specifikace CardDAV lze informace pro synchronizaci nastavit zde.

Odebíraný kalendář – pokud jsou nastaveny nějaké kalendáře CalDAV, můžete zde nastavit přístup ke kalendářům ostatních pouze pro čtení.

Některá z polí se stanou atributem, který pak lze jako proměnnou použít při vytváření politik pro mobilní zařízení se systémem iOS. Např.: Přihlášení ${exchange_login/exchange} nebo E-mailová adresa ${exchange_email/exchange}.

cloud_user_edit_02

Přiřazená zařízení

V této části můžete vybrat konkrétní zařízení, které uživateli patří. Po kliknutí na Přidat počítače se zobrazí seznam všech statických a dynamických skupin a jejich členů. Vyberte požadované zařízení a klikněte na tlačítko OK.


important

V rámci jedné operace je možné uživateli přiřadit nejvýše 200 počítačů.

cloud_assigned_computers