Інтерактивна довідка ESET

Виберіть категорію
Виберіть тему

Виправлення неполадок із підключенням агента

Коли комп’ютер не підключається до сервера ESET PROTECT, рекомендуємо виправити неполадки агента ESET Management локально на клієнтському комп’ютері.

За замовчуванням агент ESET Management синхронізується із сервером ESET PROTECT щохвилини. Ви можете змінити це налаштування, створивши нову політику для інтервалу підключення агента ESET Management.

Перевірте останній файл журналу агента ESET Management. Його можна знайти за таким розташуванням:

Windows

C:\ProgramData\ESET\RemoteAdministrator\Agent\EraAgentApplicationData\Logs

Linux

/var/log/eset/RemoteAdministrator/Agent/
/var/log/eset/RemoteAdministrator/EraAgentInstaller.log

macOS

/Library/Application Support/com.eset.remoteadministrator.agent/Logs/
/Users/%user%/Library/Logs/EraAgentInstaller.log

last-error.html – протокол (таблиця), що показує останню помилку, записану під час роботи агента ESET Management.

software-install.log – текстовий протокол останнього завдання віддаленої інсталяції, виконаного агентом ESET Management.

trace.log – детальний звіт про всі дії агента ESET Management, зокрема записані помилки.


note

Щоб увімкнути повне ведення журналу для агента ESET Management у файлі trace.log, створіть порожній файл з іменем traceAll без розширення в папці, де розташовано файл trace.log, і перезавантажте комп’ютер (щоб перезавантажити службу агента ESET Management).

status.html – таблиця, у якій показано поточний стан обміну даними (синхронізації) між агентом ESET Management і сервером ESET PROTECT. Журнал також містить конфігурацію проксі-сервера HTTP, список застосованих політик (зокрема, застосовані виключення) й перелік динамічних груп, до яких належить пристрій.


note

Рекомендуємо прочитати статтю нашої бази знань про використання файлу status.html для виправлення неполадок під час підключення агента.

 

Нижче наведено найпоширеніші проблеми, які перешкоджають агенту ESET Management підключатися до сервера ESET PROTECT.

Внутрішню мережу не налаштовано належним чином. Переконайтеся, що комп’ютер, на якому інстальовано сервер ESET PROTECT, може обмінюватися даними з клієнтськими комп’ютерами, на яких інстальовано агент ESET Management.

Сервер ESET PROTECT не налаштовано для прослуховування порту 2222.

DNS не працює належним чином або порти заблоковано брандмауером. Ознайомтеся з нашим списком портів, які використовує ESET PROTECT, або перегляньте статтю бази знань Які адреси й порти у своєму брандмауері від стороннього постачальника потрібно відкрити, щоб забезпечити повноцінне функціонування продукту ESET?.

Помилково створюється сертифікат, що містить неправильні або обмежені функції, які не збігаються з відкритим ключем Центру сертифікації сервера ESET PROTECT. Щоб виправити цю неполадку, створіть новий сертифікат агента ESET Management.