Інтерактивна довідка ESET

Виберіть категорію
Виберіть тему

Ліцензійна угода з кінцевим користувачем

Набуває чинності 19 жовтня 2021 року.

УВАГА! Перш ніж завантажувати, інсталювати, копіювати або використовувати продукт, уважно ознайомтеся з наведеними нижче положеннями й умовами його застосування. ЗАВАНТАЖИВШИ, ІНСТАЛЮВАВШИ, СКОПІЮВАВШИ АБО ЗАСТОСУВАВШИ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, ВИ ПРИЙМАЄТЕ ЦІ ПОЛОЖЕННЯ Й УМОВИ, А ТАКОЖ ПОГОДЖУЄТЕСЯ З ПОЛІТИКОЮ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ.

Ліцензійна угода з кінцевим користувачем

Ця ліцензійна угода з кінцевим користувачем ("Угода"), укладена між компанією ESET, spol. s r. o. (юридична адреса: Einsteinova 24, 85101 Bratislava, Slovak Republic, унесена до комерційного реєстру окружного суду м. Братислави I. Розділ Sro, запис № 3586/B, реєстраційний номер: 31333532 ("ESET" або "Постачальник") і Вами, фізичною або юридичною особою ("Ви" або "Користувач"), надає Вам право використовувати Програмне забезпечення, визначене в статті 1 цієї Угоди. Указане Програмне забезпечення можна отримати на носії даних або електронною поштою, завантажити з Інтернету, серверів Постачальника або отримати з інших джерел відповідно до зазначених нижче умов і положень.

ЦЕ УГОДА ПРО ПРАВА КОРИСТУВАЧА, А НЕ ДОГОВІР КУПІВЛІ. Постачальник залишає за собою право власності на копію Програмного забезпечення та фізичного носія, на якому Програмне забезпечення постачається в товарній упаковці, а також усі інші копії, які Користувач має право створювати відповідно до умов цієї Угоди.

Вибравши під час завантаження, інсталяції, копіювання або використання Програмного забезпечення варіант «Прийняти», Ви засвідчуєте свою згоду дотримуватись умов і положень цієї Угоди та підтверджуєте ознайомлення з Політикою конфіденційності. Якщо Ви не погоджуєтеся з будь-якими положеннями або умовами Угоди та/або Політики конфіденційності, виберіть варіант «Закрити», скасуйте інсталяцію чи завантаження, знищте Програмне забезпечення, інсталяційний носій, супровідну документацію та товарний чек або поверніть їх Постачальнику чи в торгову точку, де Ви отримали Програмне забезпечення.

ВИ ПОГОДЖУЄТЕСЯ, ЩО ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАСВІДЧУЄ ФАКТ ПРОЧИТАННЯ ВАМИ ЦІЄЇ УГОДИ, РОЗУМІННЯ ЇЇ УМОВ І ПОЛОЖЕНЬ ТА ВАШУ ЗГОДУ НА ЇХ ДОТРИМАННЯ.

1. Програмне забезпечення. Термін "Програмне забезпечення" в цій Угоді означає: (i) комп’ютерну програму, що супроводжується цією Угодою, включно з усіма її компонентами; (ii) увесь вміст дисків, компакт- і DVD-дисків, повідомлень електронної пошти та будь-яких вкладень або інших носіїв, з якими надається ця Угода, разом із формою об’єктного коду Програмного забезпечення, що постачається на носії даних, надається електронною поштою чи завантажується через Інтернет; (iii) усі письмові пояснення та будь-яку іншу документацію, пов’язану з Програмним забезпеченням, насамперед опис Програмного забезпечення, його характеристик, властивостей і способу використання, опис операційного середовища, у якому використовується Програмне забезпечення, інструкції із застосування або інсталяції Програмного забезпечення чи будь-який опис правил його використання ("Документація"); (iv) копії Програмного забезпечення, виправлення можливих помилок Програмного забезпечення, доповнення до нього, його розширення, змінені версії Програмного забезпечення й усі оновлення його компонентів (якщо є), право на використання яких Вам надає Постачальник згідно з розділом 3 цієї Угоди. Програмне забезпечення постачається виключно як виконуваний об’єктний код.

2. Інсталяція, комп’ютер і ліцензійний ключ. Програмне забезпечення, яке надається на носії даних або електронною поштою, завантажується з Інтернету, серверів Постачальника або отримується з інших джерел, необхідно інсталювати. Ви маєте інсталювати Програмне забезпечення на правильно налаштованому комп’ютері відповідно до мінімальних потреб, наведених у відповідній Документації. Метод інсталяції описано в Документації. На Комп’ютері, де Ви інсталюєте Програмне забезпечення, не повинно бути жодних програм або компонентів обладнання, які можуть негативно вплинути на роботу Програмного забезпечення. Під Комп’ютером розуміється обладнання, яке включає в себе, серед іншого, персональні комп’ютери, ноутбуки, робочі станції, надолонні комп’ютери, смартфони, ручні електронні пристрої або інші електронні пристрої, для яких розроблено Програмне забезпечення, на яких воно буде інсталюватися та (або) використовуватися. Ліцензійний ключ — унікальна послідовність символів, літер, цифр або спеціальних символів, що надається Кінцевому користувачу для легального використання Програмного забезпечення, його особливих версій або продовження терміну дії Ліцензії у відповідності до умов цієї Угоди.

3. Ліцензія. Якщо Ви погоджуєтеся з положеннями цієї Угоди й дотримуєтесь усіх наведених тут умов і положень, Постачальник надає Вам указані права ("Ліцензію").

а) Інсталяція та використання. Вам надається невиняткове та непередаване право інсталювати Програмне забезпечення на жорсткому диску комп’ютера або іншому носії для постійного зберігання даних, інсталяції та збереження Програмного забезпечення в пам’яті комп’ютерної системи, а також застосовувати, зберігати й відображати Програмне забезпечення.

б) Застереження щодо кількості ліцензій. Право використання Програмного забезпечення обумовлюється кількістю Користувачів. Наведена нижче інформація стосується одного Користувача: (і) інсталяція Програмного забезпечення на одній комп’ютерній системі або (ii) за умови, що обсяг ліцензії визначається кількістю поштових скриньок, один Користувач означає користувача комп’ютера, який отримує електронну пошту через користувацький поштовий агент («КПА»). Якщо КПА приймає електронну пошту, після чого автоматично розподіляє її між кількома користувачами, кількість Користувачів визначається відповідно до їх фактичного числа, серед якого розподіляється електронна пошта. Якщо поштовий сервер виконує функцію поштового шлюзу, кількість Користувачів дорівнює числу користувачів поштових серверів, яких обслуговує такий шлюз. Якщо адреси електронної пошти (наприклад, псевдоніми), точна кількість яких не визначена, належать одному користувачеві й один користувач приймає всі відповідні повідомлення, а пошта не розподіляється автоматично клієнтом між більшою кількістю користувачів, Ліцензія необхідна лише для одного комп’ютера. Забороняється одночасно використовувати одну й ту саму Ліцензію на кількох комп’ютерах. Кінцевий користувач має право вводити Ліцензійний ключ у Програмному забезпеченні виключно в межах наявних у цього користувача прав на використання Програмного забезпечення та у відповідності до обмеження кількості Ліцензій, наданих Постачальником. Ліцензійний ключ є конфіденційною інформацією. Ви не маєте права ділитися Ліцензійним ключем із третіми особами або дозволяти їм використовувати Ліцензійний ключ, якщо це не дозволено цією Угодою або Постачальником. У випадку порушення конфіденційності Ліцензійного ключа негайно повідомте про це Постачальника.

c) Home/Business Edition. Версія Програмного забезпечення Home Edition має використовуватися виключно в приватному та (або) некомерційному середовищі лише для сімейних і домашніх потреб. Для використання в комерційному середовищі та на поштових серверах, засобах пересилання пошти, поштових або інтернет-шлюзах потрібно придбати версію Програмного забезпечення Business Edition.

г) Термін дії ліцензії. Право використання Програмного забезпечення обмежено в часі.

e) OEM-версія Програмного забезпечення. OEM-версії Програмного забезпечення мають використовуватися лише на Комп’ютері, з яким постачаються. Його заборонено передавати для використання на іншому комп’ютері.

f) НДП та ПРОБНА ВЕРСІЯ Програмного забезпечення. Програмне забезпечення, що визначається як «не для продажу» (НДП), або його ПРОБНА ВЕРСІЯ не підлягає оплаті та має використовуватися лише в демонстраційних цілях чи для тестування функцій Програмного забезпечення.

g) Припинення дії ліцензії. Дія ліцензії припиняється автоматично після закінчення періоду, на який вона надається. Якщо Ви не дотримуєтеся положень цієї Угоди, Постачальник має право скасувати Угоду без шкоди для своїх прав або судового захисту, що надається Постачальнику в таких випадках. У разі скасування Ліцензії Ви повинні негайно видалити, знищити чи повернути за власний кошт Програмне забезпечення та всі резервні копії в компанію ESET або торгову точку, де Ви отримали Програмне забезпечення. Якщо дію Ліцензії припинено, Постачальник також має право скасувати право Користувача використовувати функції Програмного забезпечення, для чого потрібне підключення до серверів Постачальника або серверів третіх осіб.

4. Функції, для яких потрібні дозволи на збір даних та доступ до Інтернету. Для правильної роботи Програмному забезпеченню потрібно збирати дані (у відповідності до Політики конфіденційності), підключатися до Інтернету і через рівні проміжки часу з’єднуватися з серверами Постачальника або третіх осіб. Для належної роботи та оновлення й модернізації Програмного забезпечення потрібне підключення до Інтернету та дозволи на збирання даних. Постачальник має право випускати оновлення й модернізації Програмного забезпечення (далі «Оновлення»), але не зобов’язаний надавати їх. Цю функцію активовано у стандартних налаштуваннях Програмного забезпечення; таким чином, Оновлення інсталюються автоматично, якщо Користувач не вимкнув відповідну функцію. Для надання оновлень нам необхідно перевірити автентичність Ліцензії, включаючи інформацію про комп’ютер та (або) платформу, на якій інстальовано Програмне забезпечення у відповідності до Політики конфіденційності.

На надання Оновлень може поширюватися Політика закінчення терміну служби ("Політика EOL"), доступна за адресою https://go.eset.com/eol_business. Оновлення Програмного забезпечення не надаватимуться після завершення терміну служби будь-яких його функцій, визначених у Політиці EOL.

З метою виконання положень цієї Угоди Постачальнику необхідно збирати, обробляти та зберігати дані, які дають змогу ідентифікувати Вас, у відповідності до Політики конфіденційності. Ви дозволяєте Постачальнику власними засобами перевіряти, чи використовуєте Ви програмне забезпечення у відповідності до положень цієї Угоди. Ви погоджуєтесь, що з метою виконання положень цієї Угоди для забезпечення функціональності Програмного забезпечення і надання авторизації на його використання, а також для захисту прав Постачальника будуть передаватися дані між Програмним забезпеченням і комп’ютерними системами Постачальника та його бізнес-партнерів, що входять до його мережі підтримки та розповсюдження.

Після укладання цієї Угоди Постачальник або його бізнес-партнери (які входять до мережі підтримки і розповсюдження Постачальника) матимуть право передавати, обробляти й зберігати важливі дані, що ідентифікують Вас, для виставлення рахунків, виконання цієї Угоди та передавання сповіщень на Ваш комп’ютер.

Докладні відомості про конфіденційність, захист персональних даних і Ваші права як суб’єкта даних можна знайти в документі "Політика конфіденційності" на веб-сайті Постачальника. Окрім того, ця інформація доступна безпосередньо в процесі інсталяції. Також можна ознайомитися з цим документом у довідці Програмного забезпечення.

5. Реалізація прав Користувача. Ви зобов’язуєтеся реалізувати права Користувача особисто або через своїх співробітників. Ви маєте право використовувати Програмне забезпечення лише для захисту безпеки своєї роботи та тих комп’ютерів і комп’ютерних систем, для яких надано Ліцензію.

6. Обмеження прав. Вам забороняється копіювати, розповсюджувати, вилучати компоненти чи створювати похідні продукти на основі цього Програмного забезпечення. Використовуючи Програмне забезпечення, Ви зобов’язуєтеся дотримуватися наведених нижче обмежень.

а) Ви можете створити одну копію Програмного забезпечення на носії для постійного збереження даних за умови, що така архівна резервна копія не буде інсталюватися та використовуватися на будь-якому іншому комп’ютері. Створення будь-яких інших копій Програмного забезпечення вважається підставою для скасування цієї Угоди.

b) Ви не маєте права використовувати, змінювати, перебудовувати Програмне забезпечення, робити його копії або передавати право на використання Програмного забезпечення чи його копій будь-яким способом, окрім чітко передбаченого положеннями цієї Угоди.

c) Вам забороняється продавати, надавати в оренду, позичати Програмне забезпечення, передавати право на його користування чи використовувати його з комерційною метою.

d) Ви не маєте права виконувати зворотне проектування, декомпілювати або дезасемблювати Програмне забезпечення чи застосувати будь-які інші засоби виявлення його вихідного коду, крім випадків, коли таке обмеження прямо заборонене законодавством.

e) Ви погоджуєтеся використовувати Програмне забезпечення лише таким способом, що відповідає всім застосовним юридичним нормам законодавства, яке регулює його застосування, включно з відповідними обмеженнями згідно із законом про авторське право й інші права на інтелектуальну власність, але не обмежуючись цим.

f) Ви даєте свою згоду використовувати Програмне забезпечення та його функції лише таким способом, що не обмежує можливостей доступу до них інших кінцевих користувачів. Постачальник зберігає за собою право обмежити перелік доступних послуг, що надаються окремим кінцевим користувачам, з метою надання своїх послуг максимальній кількості кінцевих користувачів. Обмеження переліку доступних послуг також передбачає повну заборону на використання будь-яких функцій Програмного забезпечення й видалення Даних та інформації із серверів Постачальника або серверів третьої сторони, пов’язаних із конкретною функцією Програмного забезпечення.

g) Ви погоджуєтеся не вчиняти будь-які дії щодо використання Ліцензійного ключа, які суперечать положенням цієї Угоди або можуть призвести до передачі Ліцензійного ключа будь-якій особі, яка не має права використовувати Програмне забезпечення. Зокрема, Ви погоджуєтеся не передавати використовуваний або невикористовуваний Ліцензійний ключ у будь-якій формі, а також утриматися від несанкціонованого відтворення або розповсюдження дублікатів Ліцензійних ключів або створених Ліцензійних ключів або від використання Програмного забезпечення з Ліцензійним ключем, отриманим із будь-якого іншого джерела, окрім Постачальника.

7. Авторське право. Програмне забезпечення та всі права, включно із правами власності та відповідними правами на інтелектуальну власність без обмежень, належать компанії ESET та/або її ліцензіарам. Ці права захищено положеннями міжнародного договірного права та всіма іншими застосовними законами країни, у якій використовується Програмне забезпечення. Структура, організація та код Програмного забезпечення є комерційною таємницею та конфіденційною інформацією компанії ESET і/або її ліцензіарів. Ви не маєте права копіювати Програмне забезпечення, за винятком визначених у розділі 6 (а) випадків. Будь-які копії, які дозволено створювати відповідно до умов цієї Угоди, мають містити такі самі позначки про право власності й авторське право, які використано у Програмному забезпеченні. Якщо Ви виконуєте зворотне проектування, декомпілюєте чи дезасемблюєте Програмне забезпечення або застосовуєте будь-які інші засоби виявлення його вихідного коду, тим самим порушуючи умови цієї Угоди, то погоджуєтеся, що будь-яка отримана таким чином інформація буде автоматично й безповоротно вважатися належною для передавання Постачальнику та цілком належатиме йому з моменту її отримання, незалежно від права Постачальника на розірвання цієї Угоди.

8. Захист прав. Постачальник залишає за собою всі права на Програмне забезпечення, за винятком тих, що чітко надані Вам як Користувачу Програмного забезпечення відповідно до умов цієї Угоди.

9. Багатомовні версії, програмне забезпечення, що постачається на носіях двох типів, кілька копій. Якщо Програмне забезпечення підтримує кілька платформ чи мов, або Ви одержали кілька копій Програмного забезпечення, Ви не маєте права інсталювати Програмне забезпечення на більшій кількості комп’ютерних систем або інші версії ніж ті, на які розповсюджується Ліцензія. Вам забороняється продавати, надавати в оренду, позичати Програмне забезпечення, укладати договір лізингу, надавати право на користування чи передавати версії або копії Програмного забезпечення, які Ви не використовуєте.

10. Набуття Угодою чинності та припинення дії Угоди. Ця Угода набуває чинності з дати погодження з її умовами. Ви можете припинити дію цієї Угоди, остаточно видаливши, знищивши або повернувши за власний кошт Програмне забезпечення, усі резервні копії та всі пов’язані матеріали, отримані від Постачальника або його ділових партнерів. На право використання Програмного забезпечення та його функцій може поширюватися Політика EOL. Після завершення терміну служби Програмного забезпечення або будь-яких його функцій, визначених у Політиці EOL, ваше право на використання Програмного забезпечення буде скасовано. Незалежно від способу припинення дії цієї Угоди, умови розділів 7, 8, 11, 13, 19 і 21 є чинними без обмежень у часі.

11. ЗАЯВА КОРИСТУВАЧА. ЯК КОРИСТУВАЧ, ВИ ВИЗНАЄТЕ, ЩО ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАДАЄТЬСЯ «ЯК Є» БЕЗ БУДЬ-ЯКИХ СПЕЦІАЛЬНИХ АБО НЕПРЯМИХ ГАРАНТІЙ, НАСКІЛЬКИ ЦЕ ДОПУСКАЄТЬСЯ ЧИННИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ. НІ ПОСТАЧАЛЬНИК РАЗОМ ІЗ ЙОГО ЛІЦЕНЗІАРАМИ Й ДОЧІРНІМИ КОМПАНІЯМИ, НІ ВЛАСНИКИ АВТОРСЬКОГО ПРАВА НЕ НАДАЮТЬ БУДЬ-ЯКИХ ТВЕРДЖЕНЬ АБО СПЕЦІАЛЬНИХ ЧИ НЕПРЯМИХ ГАРАНТІЙ, ЗОКРЕМА ГАРАНТІЙ ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ ПРОДАЖУ ЧИ КОНКРЕТНОГО ЗАСТОСУВАННЯ АБО ГАРАНТІЙ ТОГО, ЩО ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НЕ ПОРУШУЄ БУДЬ-ЯКІ ПАТЕНТИ, АВТОРСЬКІ ПРАВА, ТОВАРНІ ЗНАКИ ЧИ ІНШІ ПРАВА ТРЕТІХ СТОРІН. ПОСТАЧАЛЬНИК АБО БУДЬ-ЯКА ІНША СТОРОНА НЕ НАДАЄ ЖОДНИХ ГАРАНТІЙ ТОГО, ЩО ФУНКЦІЇ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДПОВІДАТИМУТЬ ВАШИМ ВИМОГАМ АБО ВОНО ФУНКЦІОНУВАТИМЕ БЕЗПЕРЕБІЙНО ТА БЕЗ ПОМИЛОК. ВИ УСВІДОМЛЮЄТЕ РИЗИКИ, ПОВ’ЯЗАНІ З ВИБОРОМ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ ДОСЯГНЕННЯ ПОТРІБНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ, І БЕРЕТЕ НА СЕБЕ ПОВНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЦЕ, А ТАКОЖ ЗА ІНСТАЛЯЦІЮ, ВИКОРИСТАННЯ ТА НАСЛІДКИ ЗАСТОСУВАННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ.

12. Відсутність інших зобов’язань. Ця Угода не створює жодних зобов’язань із боку Постачальника та його ліцензіарів, окрім тих, що чітко визначено в цьому документі.

13. ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ. У МАКСИМАЛЬНО ДОЗВОЛЕНИХ РАМКАХ, ВИЗНАЧЕНИХ ЧИННИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ, ЗА ЖОДНИХ ОБСТАВИН ПОСТАЧАЛЬНИК, ЙОГО СПІВРОБІТНИКИ АБО ЛІЦЕНЗІАРИ НЕ НЕСУТЬ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА БУДЬ-ЯКІ ВТРАЧЕНІ ПРИБУТКИ, ДОХОДИ, ЗНИЖЕННЯ ОБСЯГІВ ПРОДАЖІВ АБО ВТРАТУ ДАНИХ, А ТАКОЖ ДОДАТКОВІ ВИТРАТИ, ПОВ’ЯЗАНІ З ПРИДБАННЯМ ЗАПАСНИХ ТОВАРІВ АБО ПОСЛУГ, ЗАПОДІЯНУ МАЙНУ ШКОДУ, ОСОБИСТУ ШКОДУ, ПРИПИНЕННЯ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ВТРАТУ ДІЛОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ЧИ БУДЬ-ЯКІ СПЕЦІАЛЬНІ, ПРЯМІ, НЕПРЯМІ, ВИПАДКОВІ, КОМЕРЦІЙНІ, ШТРАФНІ ЧИ ОПОСЕРЕДКОВАНІ ЗБИТКИ, БУДЬ-ЯКИМ ЧИНОМ ОБУМОВЛЕНІ ДІЄЮ УГОДИ, ЦИВІЛЬНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ, НЕДБАЛІСТЬ АБО ІНШИЙ ФАКТ, ЩО ВИМАГАЄ ПРИТЯГНЕННЯ ДО ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВНАСЛІДОК ІНСТАЛЯЦІЇ, ВИКОРИСТАННЯ АБО НЕМОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, НАВІТЬ ЯКЩО ПОСТАЧАЛЬНИКУ, ЙОГО ЛІЦЕНЗІАРАМ АБО ДОЧІРНІМ КОМПАНІЯМ ВІДОМО ПРО МОЖЛИВІСТЬ ТАКИХ ЗБИТКІВ. В ОКРЕМИХ КРАЇНАХ І ЮРИСДИКЦІЯХ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНО ВИНЯТКИ ПРИТЯГНЕННЯ ДО ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ, АЛЕ ЇЇ МОЖЕ БУТИ ОБМЕЖЕНО. ТОБТО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПОСТАЧАЛЬНИКА, ЙОГО СПІВРОБІТНИКІВ, ЛІЦЕНЗІАРІВ АБО ДОЧІРНІХ КОМПАНІЙ ОБМЕЖУЄТЬСЯ СУМОЮ, ЯКУ ВИ СПЛАТИЛИ ЗА ЛІЦЕНЗІЮ.

14. Жодна умова цієї Угоди не має порушувати законні права будь-якої сторони, що виступає як клієнт, у тих випадках, коли вони їм суперечать.

15. Технічна підтримка. Компанія ESET або вповноважені нею треті сторони надають технічну підтримку на власний розсуд без жодних гарантій або заяв. Технічна підтримка не надаватиметься після завершення терміну служби Програмного забезпечення або будь-яких його функцій, визначених у Політиці EOL. Перед наданням технічної підтримки Користувач повинен створити резервні копії всіх поточних даних, програмного забезпечення та програмних засобів. Компанія ESET або вповноважені нею треті сторони не несуть відповідальності за пошкодження або втрату даних, майна, програмного чи апаратного забезпечення, а також комерційні збитки, що виникають унаслідок надання технічної підтримки. Компанія ESET і/або вповноважені нею треті сторони залишають за собою право приймати рішення щодо того, чи належить проблема до обсягу послуг, які надаються в рамках технічної підтримки. Компанія ESET залишає за собою право на власний розсуд приймати рішення щодо відмови в наданні технічної підтримки, її призупинення чи скасування. Для забезпечення технічного обслуговування може знадобитися інформація про Ліцензію та інші дані у відповідності до Політики конфіденційності.

16. Передача Ліцензії. Програмне забезпечення може передаватися з однієї комп’ютерної системи на іншу, якщо такі дії не суперечать умовам Угоди. За умови дотримання положень Угоди Користувач має право остаточної передачі Ліцензії та всіх прав, що виникають унаслідок укладання цієї Угоди, іншому Користувачеві за згоди Постачальника, якщо (i) вихідний Користувач не зберігає жодних копій Програмного забезпечення; (іі) виконується пряма передача прав, наприклад, від вихідного Користувача до нового; (ііі) новий Користувач приймає від вихідного всі права, що надаються відповідно до умов цієї Угоди; (iv) вихідний Користувач надає новому документацію, що дозволяє підтвердити автентичність Програмного забезпечення відповідно до розділу 17.

17. Підтвердження автентичності Програмного забезпечення. Кінцевий користувач може підтвердити своє право застосовувати Програмне забезпечення одним із таких способів: (i) за допомогою ліцензійного сертифіката, наданого Постачальником або вповноваженою ним третьою особою; (ii) за допомогою ліцензійної угоди в письмовій формі (якщо така укладалася); (iii) надавши надісланий Постачальником електронний лист із ліцензійними даними (ім’я користувача та пароль). Для підтвердження автентичності Програмного забезпечення може знадобитися інформація про Ліцензію та ідентифікаційні дані Кінцевого споживача у відповідності до Політики конфіденційності.

18. Надання ліцензії органам державної влади й уряду США. Програмне забезпечення надається органам державної влади, включно з урядом США, з урахуванням ліцензійних прав і обмежень, наведених у цій Угоді.

19. Дотримання процедур із контролю за торгівлею.

а) Забороняється в прямий чи непрямий спосіб експортувати, реекспортувати, передавати або іншим чином надавати програмне забезпечення будь-яким іншим особам. Ви зобов’язуєтеся утриматися від будь-яких способів використання цього програмного забезпечення й (або) не брати участь у жодних діях, які можуть призвести до проблем із дотриманням законодавства або до негативних наслідків для компанії ESET, її холдингових і дочірніх компаній або дочірніх компаній будь-яких холдингових компаній ESET, відповідно до законів із контролю за торгівлею, зокрема тих, що наведені нижче:

i. Усі закони, які регулюють, обмежують або накладають ліцензійні вимоги для експорту, реекспорту або передачі товарів, програмного забезпечення, технологій або послуг, що видані або прийняті будь-якими органами державної влади, органами влади штату або органами регулювання США, Сінгапуру, Великої Британії, Європейського Союзу, будь-яких країн-членів ЄС, будь-яких країн, де необхідно виконувати зобов’язання згідно з цією Угодою, або будь-яких країн, де веде діяльність компанія ESET або афілійовані з нею компанії

ii. Усі економічні, фінансові, торгові або інші санкції, обмеження, ембарго, заборони експорту або імпорту, заборони передачі коштів або активів чи надання послуг або рівнозначні заходи, які запроваджуються будь-якими органами державної влади, органами влади штату або органами регулювання США, Сінгапуру, Великої Британії, Європейського Союзу, будь-яких країн-членів ЄС, будь-яких країн, де необхідно виконувати зобов’язання згідно з цією Угодою, або будь-яких країн, де веде діяльність компанія ESET або афілійовані з нею компанії.

(законні акти, зазначені в пунктах i та ii вище, разом згадуються як "Закони з контролю за торгівлею").

b) ESET має право призупинити виконання зобов’язань за цими Умовами або припинити їх дію з негайним набуттям чинності за таких умов:

i. ESET має обґрунтовані підстави вважати, що Користувачем уже порушено, або, імовірно, буде порушено умови Статті 19 a) Угоди; або

ii. Користувач і (або) Програмне забезпечення стали предметом законів із контролю за торгівлею, і через це ESET має обґрунтовані підстави вважати, що подальше виконання зобов’язань за цією Угодою може призвести до проблем із дотриманням законодавства або до негативних наслідків для компанії ESET або афілійованих із нею компаній відповідно до законів із контролю за торгівлею.

c) Жодна умова Угоди в жодному разі не має тлумачитися як така, що має на меті спонукати будь-яку зі сторін або вимагати від неї вчинити дії або утриматися від вчинення дій (чи погодитися на це) у будь-який спосіб, який буде суперечити законам із контролю за торгівлею або заборонений цими законами.

20. Примітки. Усі зауваження та запити на повернення Програмного забезпечення та Документації слід надсилати на адресу: ESET, spol. s r. o., Einsteinova 24, 85101 Bratislava, Slovak Republic без шкоди для права ESET повідомляти Вам про зміни цієї Угоди, Політики конфіденційності, Політики EOL та Документації відповідно до ст. 22 Угоди. ESET може надсилати Вам електронні листи, сповіщення в програмі через Програмне забезпечення або розміщувати повідомлення на Вашому веб-сайті. Ви погоджуєтеся отримувати сповіщення правового характеру від ESET в електронній формі, зокрема всі сповіщення про внесення змін в Умови, Спеціальні Умови або Політики конфіденційності, будь-які пропозиції укласти (прийняти) договір або запрошення до початку ділових відносин, сповіщення з правовою інформацією або будь-які інші повідомлення правового характеру. Отримання таких повідомлень в електронній формі прирівнюється до їх отримання в письмовий формі, якщо інше явно не вимагається застосовними законами.

21. Чинне законодавство. Ця Угода регулюється та тлумачиться відповідно до законодавства Словацької Республіки. Користувач і Постачальник погоджуються, що суперечливі положення регулюючого законодавства та Конвенції Організації Об’єднаних Націй щодо контрактів для міжнародної торгівлі товарами не мають застосовуватися. Ви повністю погоджуєтеся, що розгляд будь-яких заяв до Постачальника чи суперечок із ним, які викликано цією Угодою, або заяв чи суперечок, будь-яким чином пов’язаних із використанням Програмного забезпечення, і прийняття відповідних рішень здійснюється окружним судом м. Братислава I, а також підтверджуєте виконання юрисдикції вказаним судом.

22. Загальні положення. Якщо будь-яке з положень цієї Угоди юридично не дійсне або не має позовної сили, це не повинно впливати на законність інших положень Угоди. Вони повинні залишатися чинними й такими, що мають законну силу, відповідно до передбачених тут умов. Цю Угоду укладено англійською. У разі розбіжностей між англійською й перекладеною версією Угоди (наданою для зручності або з будь-якою іншою метою) перевага надається документу англійською мовою.

Компанія ESET зберігає за собою право в будь-який час змінювати Програмне забезпечення, а також змінювати текст цієї Угоди, Додатків і Доповнень до неї, Політики конфіденційності, Політики закінчення терміну служби та документації або будь-яких їхніх складових шляхом оновлення застосовного документа (i) відповідно до змін, внесених в Програмне забезпечення або в спосіб ведення бізнесу ESET, (ii) із юридичних, регуляторних причин та з міркувань безпеки або (iii) для запобігання несанкціонованому використанню або нанесенню шкоди. Ми сповістимо Вас про будь-яке внесення змін в Угоду в електронному листі, сповіщенням в програмі або через інші електронні способи зв'язку. Якщо Ви не згодні із запропонованими змінами в Угоді, то можете припинити її дію відповідно до ст. 10 протягом 30 днів після отримання сповіщення про зміну. Якщо Ви не припинете дію Угоди протягом цього терміну, запропоновані зміни вважатимуться прийнятими й наберуть чинності з дати отримання Вами сповіщення про зміну.

Цей документ становить повну Угоду між Вами й Постачальником щодо Програмного забезпечення та цілком заміняє будь-які попередні подання, обговорення, зобов’язання, повідомлення й рекламні матеріали, пов’язані з Програмним забезпеченням.

ДОДАТОК ДО УГОДИ

Надсилання Даних Постачальнику. Додаткові положення застосовуються до Надсилання Даних Постачальнику таким чином:

Програмне забезпечення оснащено функціями, які збирають дані про процес інсталяції, комп’ютер і (або) платформу, на яких інстальовано Програмне забезпечення, операції й роботу Програмного забезпечення, а також інформацію про керовані пристрої. Ці відомості (далі "Дані") надсилаються Постачальнику. Інформація може містити дані (зокрема персональні дані, які отримано випадково або в довільному порядку), які відносяться до керованих пристроїв. Активуючи описану вище функцію Програмного забезпечення, Ви підтверджуєте свою згоду надсилати Інформацію Постачальнику, а також надаєте Постачальнику право на обробку отриманої Інформації відповідно до чинних правових норм.

Для Програмного забезпечення потрібен компонент, інстальований на керованому комп’ютері, який дозволяє передавати інформацію між керованим комп’ютером і програмою віддаленого керування. Передавані дані містять такі відомості про керування, як інформація про апаратне та програмне забезпечення керованого комп’ютера, а також інструкції від інструментів віддаленого керування. Інший вміст даних, які передаються від керованого комп’ютера, має визначатися параметрами програми, інстальованої на керованому комп’ютері. Вміст інструкцій від інструментів віддаленого керування визначатиметься параметрами цих інструментів.

EULAID: EULA-PRODUCT-PROTECT; 3537.0