Nastavenie nového certifikátu pre ESET PROTECT Server

Váš certifikát ESET PROTECT Servera je vytvorený pri inštalácii a je distribuovaný na ESET Management Agenty a ostatné súčasti, aby mohli s ESET PROTECT Serverom komunikovať. V prípade potreby môžete nastaviť ESET PROTECT Server tak, aby používal odlišný partnerský certifikát. Okrem certifikátu ESET PROTECT Servera (vytvoreného automaticky pri inštalácii) teda môžete použiť aj Vlastný certifikát. Certifikát ESET PROTECT Servera je potrebný na zabezpečené TLS pripojenie a overovanie. Certifikát servera zabezpečí, že ESET Management Agenty a ESET PROTECT Proxy sa nepripoja na žiadny iný (nedôveryhodný) server.

1.Kliknite na Viac > Nastavenia > rozbaľte sekciu Pripojenie a vyberte možnosť Zmeniť certifikát.

server_settings

2.Vyberte si z dvoch typov partnerského certifikátu:

ESET Management certifikát – kliknite na Otvoriť zoznam certifikátov a vyberte certifikát, ktorý bude použitý.

Vlastný certifikát – prejdite do umiestnenia vášho vlastného certifikátu a kliknite na OK a Uložiť. Pri vykonávaní migrácie vyberte .pfx súbor certifikátu ESET PROTECT Servera vyexportovaný z vášho starého ESET PROTECT Servera.

server_settings_custom_certf

3.Reštartujte službu ESET PROTECT Server. Bližšie informácie nájdete v nasledujúcom článku databázy znalostí.