ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kategóriu
Vyberte kapitolu

Zobrazenie správy

Funkcia Zobraziť správu vám umožňuje odoslať správu na akékoľvek spravované zariadenie (počítač, tablet, mobil atď.). Táto správa sa používateľovi zobrazí na obrazovke zariadenia.

Na systéme Windows sa správa zobrazí ako oznámenie.


important

Na operačnom systéme Windows používa klientska úloha „Zobraziť správu“ príkaz msg.exe, ktorý je dostupný len v rámci verzií Windows Professional/Enterprise. Z tohto dôvodu nie je možné použiť túto úlohu na zobrazenie správy na klientskom počítači, na ktorom sa používa edícia Windows Home.

Na systémoch macOS a Linux sa správa zobrazí iba v termináli.


note

Pre zobrazenie správy na systéme macOS alebo Linux je potrebné najprv otvoriť terminál.

Vyberte si jednu z nasledujúcich možností vytvorenia novej klientskej úlohy:

Kliknite na Úlohy > Nová > add_new_defaultKlientska úloha.

Kliknite na Úlohy, vyberte požadovaný typ úlohy a kliknite na Nová > add_new_defaultKlientska úloha.

Kliknite na cieľové zariadenie v sekcii Počítače a vyberte icon_tasks Úlohy > add_new_defaultNová úloha.

Základné

V sekcii Základné vyplňte základné informácie o úlohe, ako napr. Názov a Popis (voliteľné). Kliknite na Vyberte značky pre priradenie značiek.
V roletovom menu Úloha vyberte požadovaný typ úlohy, ktorý chcete vytvoriť a nakonfigurovať. Ak ste pred vytvorením novej úlohy vybrali konkrétny typ úlohy, Úloha je prednastavená na základe vašej predchádzajúcej voľby. Úloha (pozrite si zoznam všetkých úloh) definuje nastavenia a správanie danej úlohy.

Nastavenia

Môžete zadať Nadpis a napísať Správu.

Súhrn

Skontrolujte súhrn nastavení a kliknite na Dokončiť. Klientska úloha bude následne vytvorená a zobrazí sa kontextové okno:

Kliknutím na Vytvoriť spúšťač (odporúčané) nastavíte ciele klientskych úloh (počítače alebo skupiny) a spúšťač.

Ak kliknete na Zatvoriť, spúšťač môžete vytvoriť neskôr kliknutím na inštanciu klientskej úlohy a výberom možnosti restart_default Spustiť na z roletového menu.

client_task_finish

Indikátor priebehu, ikonu stavupodrobnosti pre každú vytvorenú úlohu si môžete pozrieť v sekcii Úlohy.