ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kategóriu
Vyberte kapitolu

Priradenie politiky ku skupine

Po vytvorení politiky ju môžete priradiť k statickej alebo dynamickej skupine. Existujú dva spôsoby priraďovania politík:

Metóda č. 1

V sekcii Politiky vyberte politiku a kliknite na Akcie > Zobraziť podrobnosti > Priradené > Priradiť klienta(y). Vyberte statickú alebo dynamickú skupinu zo zoznamu (môžete vybrať viacero skupín) a kliknite na OK.

admin_assign_policy

Metóda č. 2

1.Kliknite na Počítače, potom na ikonu gear_icon vedľa názvu skupiny a vyberte možnosť Spravovať politiky.

admin_new_policy_assign_wizard

2.V okne Poradie uplatňovania politík kliknite na Pridať politiku.

3.Označte politiku, ktorú chcete priradiť k tejto skupine a kliknite na OK.

4.Kliknite na Close.

Ak chcete zobraziť, ktoré politiky sú priradené ku konkrétnej skupine, označte danú skupinu a kliknite na kartu Politiky.

Ak chcete zobraziť, ktoré skupiny sú priradené ku konkrétnej politike, označte danú politiku a kliknite na Zobraziť podrobnosti > Aplikované na.


note

Viac informácií o politikách nájdete v kapitole Politiky.