Zdalne wdrożenie agenta

Zdalne wdrożenie instalatora samego agenta

Instalator samego agenta to skrypt (.bat dla systemu Windows lub .sh dla systemów Linux i macOS), który zawiera wszystkie wymagane informacje, aby komputer kliencki mógł pobrać i zainstalować agenta ESET Management. W przypadku instalacji na komputerze z systemem Linux upewnij się, że komputer spełnia wymagania wstępne. Instalator można rozesłać pocztą e-mail, aby użytkownicy mogli go wdrożyć. Jeśli jest dostępne, użyj narzędzia do zdalnego zarządzania innej firmy, aby rozesłać i wykonać skrypt.


important

Na komputerze klienckim musi być dostępne połączenie internetowe, aby umożliwić pobranie pakietu instalacyjnego agenta i połączenie z serwerem ESET PROTECT.

Zdalne wdrażanie instalatora kompleksowego

Instalator kompleksowy można zainstalować zdalnie, w sieci lokalnej, przy użyciu narzędzia ESET Remote Deployment Tool. Szczegółowe instrukcje zawiera dokumentacja narzędzia ESET Remote Deployment Tool.