Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz kategorię
Wybierz temat

Funkcje ESET PROTECT dla użytkowników MSP

ESET PROTECT oferuje zestaw ulepszeń przeznaczonych dla użytkowników MSP. Wszystkie funkcje związane z MSP są włączane po zaimportowaniu konta EMA 2 do programu ESET PROTECT.

Kreator konfiguracji klienta

Kluczową funkcją MSP w programie ESET PROTECT jest konfiguracja klienta MSP. Ta funkcja pomaga utworzyć użytkownika i dostosowany instalator agenta ESET Management dla klienta.

Drzewo MSP

Po zaimportowaniu konta EMA 2 program ESET PROTECT synchronizuje się z Portalem MSP firmy ESET (EMA 2) i tworzy drzewo MSP. Drzewo MSP to struktura w menu Komputery, która reprezentuje strukturę firm na Twoim koncie EMA 2. Elementy w drzewie MSP używają innych ikon niż standardowe urządzenia i grupy ESET PROTECT. Struktury drzewa MSP nie można modyfikować w konsoli internetowej. Dopiero po usunięciu konta EMA 2 z obszaru Zarządzanie licencjami można rozpocząć edytowanie i usuwanie klientów z drzewa. Zawieszenie firmy w EMA 2 nie powoduje jej usunięcia z drzewa MSP w programie ESET PROTECT.

msp_tree

Grupa Udostępniane obiekty

Po zsynchronizowaniu konta MSP program ESET PROTECT tworzy drzewo MSP. Istnieje jedna grupa dostępu Udostępniane obiekty dla każdego MSP i Menedżera MSP. Nie można przechowywać komputerów w Obiektach udostępnionych. Obiekty udostępnione nie są widoczne w obszarze Grupy w menu Komputery. MSP mogą udostępniać obiekty takie jak polityki i zadania przy użyciu grupy dostępu Udostępniane obiekty.

Każdy użytkownik MSP utworzony za pośrednictwem kreatora konfiguracji firmy ma uprawnienia dostępu Odczyt i Użycie do wszystkich grup Udostępnione obiekty powyżej użytkownika. Aby wyświetlić listę grup dostępu, można sprawdzić zestawy uprawnień przypisane do użytkownika. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp tylko do znajdujących się powyżej grup Udostępnione obiekty, a nie do grup równoległych Menedżerów MSP.

msp_shared_schema

ESET PROTECT certyfikaty i MSP

Po zaimportowaniu konta EMA 2 w programie ESET PROTECT serwer ESET PROTECT tworzy nowyurząd certyfikacji MSP. Urząd certyfikacji MSP jest przechowywany w grupie statycznej Udostępniane obiekty poniżej grupy głównej MSP. Istnieje tylko jeden urząd certyfikacji MSP, nawet jeśli zaimportowano wiele kont. Jeśli usuniesz urząd certyfikacji MSP, ESET PROTECT tworzy nowy urząd certyfikacji MSP po wykonaniu następnej synchronizacji z serwerami licencji. Synchronizacja jest wykonywana automatycznie raz dziennie.

ESET PROTECT tworzy nowy równorzędny certyfikat agenta po skonfigurowaniu firmy przy użyciukreatora konfiguracji klienta. Urząd certyfikacji MSP podpisuje takie certyfikaty równorzędne. Każdy certyfikat jest oznaczony nazwą firmy. Utworzenie oddzielnego certyfikatu dla każdej firmy podnosi ogólne bezpieczeństwo.


important

Jeśli chcesz używać zaawansowanych zabezpieczeń, zdecydowanie zalecamy ich skonfigurowanie przed zaimportowaniem konta MSP.

Jeśli usuniesz urząd certyfikacji, wszystkie komputery używające certyfikatów podpisanych przez ten urząd certyfikacji utracą możliwość połączenia z serwerem ESET PROTECT. Będzie konieczne ponowne ręczne wdrożenie agenta ESET Management.

MSP w obszarze Przegląd stanu

Dostęp do nowego kafelka MSP w obszarze Przegląd stanu można uzyskać po zaimportowaniu konta EMA 2. Kafelek MSP wyświetla podstawowe informacje na temat Twojego konta.