Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz kategorię
Wybierz temat

Konfigurowanie automatycznych aktualizacji produktu

Automatyczne aktualizacje można skonfigurować za pomocą polityki funkcji Automatyczne aktualizacje obejmującej zgodne produkty zabezpieczające ESET z domyślnym obiektem docelowym Wszystkie grupy statyczne.

Zmień wbudowane obiekty docelowe polityki automatycznych aktualizacji:

W konsoli internetowej ESET PROTECT kliknij pozycję Polityka > rozwiń węzeł Wbudowane polityki > kliknij politykę > wybierz pozycję change_default Zmień przypisania > dostosuj obiekty docelowe > kliknij pozycję Zakończ.

Skonfiguruj automatyczne aktualizacje:

Utwórz nową politykę automatycznych aktualizacji, aby skonfigurować automatyczne aktualizacje.

1.W konsoli internetowej ESET PROTECT kliknij kolejno pozycje Polityki > Nowa polityka > Ustawienia.

2.Wybierz Automatyczne aktualizacje z menu rozwijanego i skonfiguruj ustawienia polityki:

Automatyczne aktualizacje — aktualizacje automatyczne są domyślnie włączone.

 


important

Aby wyłączyć automatyczne aktualizacje, wyłącz suwak Automatyczne aktualizacje. Zobacz także Rezygnacja z automatycznych aktualizacji.

 

Zatrzymaj aktualizacje na — opcjonalnie można ustawić wersję produktu zabezpieczającego ESET, która zatrzyma automatyczną aktualizację:

oKliknij Wybierz z repozytorium i wybierz wersję.

oWpisz wersję — możesz użyć * jako symbolu wieloznacznego, na przykład 9.* / 9.0.* / 9.0.2028.*.


example

Na przykład po wpisaniu tekstu 9.0.* zostaną zainstalowane wszystkie poprawki z wersji pomocniczej 9.0.

 


note

To ustawienie nie ma zastosowania do aktualizacji zabezpieczeń i stabilności instalowanych automatycznie niezależnie od ustawionej wersji lub stanu ustawienia automatycznych aktualizacji.

Zobacz także: Jakie są różne typy aktualizacji i wydań produktów ESET?

 

3.Kliknij przycisk Przypisz, aby wybrać obiekty docelowe polityki (grupy lub pojedyncze komputery).


warning

Upewnij się, że wbudowana polityka automatycznych aktualizacji nie zastępuje utworzonych ustawień polityki automatycznych aktualizacji. Przeczytaj więcej o stosowaniu polityk na klientach.

4.Kliknij opcję Zakończ.