Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz kategorię
Wybierz temat

Tworzenie nowej grupy użytkowników

Kliknij kolejno pozycje Użytkownicy komputera > gear_icon i wybierz pozycję add_new_default Nowa grupa użytkowników

Podstawowe

W polach Nazwa oraz Opis (opcjonalnie) wprowadź nazwę i opis nowej grupy użytkowników. Domyślnie grupą nadrzędną jest grupa, która była zaznaczona w momencie rozpoczęcia tworzenia nowej grupy użytkowników. Aby zmienić grupę nadrzędną, należy kliknąć opcję Zmień grupę nadrzędną i wybrać grupę nadrzędną z drzewa. Kliknij pozycję Zakończ, aby utworzyć nową grupę użytkowników.

add_new_user_group

Grupie użytkowników można przydzielić określone uprawnienia z obszaru Uprawnienia dostępu, korzystając z opcji Zestawy uprawnień (patrz sekcja Grupy użytkowników). Dzięki temu można szczegółowo określić, którzy użytkownicy konsoli ESET PROTECT mogą zarządzać określonymi grupami użytkowników. W zależności od potrzeb użytkownikom tym można ograniczyć dostęp do innych funkcji rozwiązania ESET PROTECT przy użyciu polityk. Użytkownicy ci będą wówczas tylko zarządzać grupami użytkowników.