Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz kategorię
Wybierz temat

Dystrybucja

Należy wybrać przynajmniej jeden sposób dystrybucji.

Wysyłanie komunikatu SNMP Trap

Powoduje wysłanie komunikatu SNMP Trap. Komunikat SNMP Trap powiadamia serwer, posługując się niezamawianą wiadomością SNMP. Więcej informacji można znaleźć w części Konfigurowanie usługi SNMP Trap.

Wyślij wiadomość e-mail

Powoduje wysłanie wiadomości e-mail zgodnie z ustawieniami wiadomości e-mail. Domyślnie wiadomość e-mail z powiadomieniem ma format HTML i zawiera logo ESET PROTECT w nagłówku. Możesz mieć niestandardowe logo lub logo umieszczane w różnych pozycjach zgodnie z ustawieniami personalizacji (Logo na jasnym tle).

W przypadku wybrania opcji Wyślij wiadomości e-mail należy wstawić co najmniej jednego odbiorcę.

Adres e-mail — tu należy wprowadzić adresy odbiorców wiadomości z powiadomieniami.

Kliknij add_new_hover powoduje dodanie nowego pola adresu.

Aby dodać wielu użytkowników jednocześnie, kliknij Więcej > Dodaj użytkowników (dodaj adres użytkownika z listy Użytkownicy komputerów) lub Więcej > Importuj CSV, lub Wklej ze schowka (Importuj niestandardową listę adresów z pliku CSV o strukturze wyznaczonej ogranicznikami).

Więcej > Wklej ze schowka — import niestandardowej listy adresów oddzielonych niestandardowymi ogranicznikami. Funkcja ta działa podobnie do importowania pliku CSV.

Wyślij dziennik Syslog

Program ESET PROTECT może wysyłać powiadomienia oraz komunikaty o zdarzeniach na serwer programu Syslog. Również eksportować dzienniki z zainstalowanego na komputerze klienckim produktu firmy ESET i wysyłać je do serwera programu Syslog. Szczegółowość dziennika syslog — umożliwia wybranie poziomu szczegółowości z menu rozwijanego. Powiadomienia są wówczas wyświetlane z wybraną szczegółowością na serwerze programu Syslog.

Podstawowe pola w obszarze dystrybucji

Podgląd komunikatu — podgląd komunikatu, który będzie widoczny w powiadomieniu. Zawiera skonfigurowane ustawienia w postaci tekstowej. Można dostosować treść i temat komunikatu oraz użyć zmiennych, które zostaną skonwertowane na rzeczywiste wartości podczas generowania powiadomienia. Ten komunikat jest opcjonalny, ale jest zalecany ze względu na skuteczniejsze filtrowanie i przeglądanie powiadomień.

oTemat — temat komunikatu z powiadomieniem. Aby edytować treść, należy kliknąć ikonę edit_default. Precyzyjny temat pozwala usprawnić sortowanie i filtrowanie komunikatów.

oTreść — aby edytować treść, należy kliknąć ikonę edit_default. Po edycji treści możesz kliknąć ikonę icon_reset_default, aby zresetować domyślną treść wiadomości.


note

Można dodać zmienne do tematu i treści, aby uwzględnić określone informacje w powiadomieniu. Kliknij pozycję Dodaj zmienną lub zacznij pisać $, aby wyświetlić listę zmiennych.

 

Ogólne

oUstawienia regionalne — język domyślnego komunikatu. Treść wiadomości nie jest tłumaczona.

oStrefa czasowa — ustawienie strefy czasowej na potrzeby zmiennej Godzina wystąpienia ${timestamp}, której można użyć w dostosowanym komunikacie.


example

Jeśli zdarzenie wystąpiło o 3:00 czasu miejscowego, czas miejscowy jest w strefie UTC+2, a wybrana strefa czasowa to UTC+4, w powiadomieniu zostanie podana godzina 5:00.

Kliknięcie przycisku Zakończ spowoduje utworzenie nowego szablonu na podstawie edytowanego.