ESET-ova mrežna pomoć

Traži Hrvatski
Odaberite kategoriju
Odaberite temu

Upravljačka ploča

Upravljačka je ploča standardna stranica koja se prikazuje nakon što se prvi put prijavite na ESET PROTECT web konzolu. Prikazuje unaprijed definirana izvješća o vašoj mreži. Na karticama na gornjoj traci izbornika možete izmjenjivati različite upravljačke ploče. Svaka upravljačka ploča sastoji se od nekoliko izvješća.

Manipulacija upravljačkom pločom

Dodaj – kliknite simbol add_new_default na vrhu zaglavlja upravljačke ploče da biste dodali novu upravljačku ploču. Unesite naziv za novu upravljačku ploču i kliknite Dodaj upravljačku ploču da biste potvrdili. Stvara se nova prazna upravljačka ploča.

icon_move_dragPrebaci – kliknite i povucite naziv upravljačke ploče da biste promijenili njenu lokaciju u odnosu na ostale upravljačke ploče.

Upravljačke ploče možete prilagoditi dodavanjem, izmjenom, promjenom veličine, premještanjem i preraspodjelom izvješća.

Odaberite upravljačku ploču, kliknite ikonu zupčanika gear_icon pored update_default i odaberite Postavi kao standardnu postavku da biste upotrijebili upravljačku ploču kao standardnu upravljačku ploču za sve nove korisnike web konzole s pristupom upravljačkim pločama.

Kliknite ikonu zupčanika gear_icon pored odabranog naslova upravljačke ploče da biste dobili sljedeće opcije u padajućem izborniku:

update_default Osvježi stranicu

Osvježite predloške izvješća na toj upravljačkoj ploči.

remove_default Ukloni

Uklonite upravljačku ploču.

rename_default Preimenuj

Preimenujte upravljačku ploču.

duplicate_default Udvostruči

Stvorite kopiju upravljačke ploče s istim parametrima u osnovnoj grupi korisnika.

Promijeni izgled

Izaberite novi izgled za tu upravljačku ploču. Promjenom će se ukloniti trenutačni predlošci s upravljačke ploče.


note

Ne možete prilagoditi ove standardne upravljačke ploče: Pregled statusa, Pregled sigurnosti i ESET LiveGuard.


important

ESET Enterprise Inspector i ESET Dynamic Threat Defense preimenovani su u ESET Inspect i ESET LiveGuard Advanced.

Možda ćete morati otkloniti poteškoće uzrokovane preimenovanjem ako ste nadogradili s programa ESET PROTECT 9.0 i starijih verzija i imati izvještaje, dinamičke grupe, obavijesti ili druge vrste pravila koja filtriraju za ESET Dynamic Threat Defense ili ESET Enterprise Inspector.

Sljedeće upravljačke ploče unaprijed su konfigurirane u programu ESET PROTECT:

Pregled statusa

Upravljačka ploča Pregled statusa je standardni zaslon koji vidite kad se prijavite u program ESET PROTECT (osim ako drugu upravljačku ploču postavite kao standardnu). Prikazuje opće informacije o vašoj mreži.

Filtri uređaja – prikazuje broj uređaja kojima se upravlja na temelju posljednjeg prijavljenog statusa. Da biste otvorili filtrirani popis uređaja, možete kliknuti svaku od 4 pločica.

Status uređaja – prikazuje broj upravljanih uređaja na temelju vrste sigurnosnog programa instaliranog u određenim karticama. Ako nije instaliran nijedan sigurnosni program te grupe, kartica će prikazati opciju za instaliranje određenog instalacijskog paketa.

Status veze – prikazuje popis posljednjih veza upravljanih uređaja.

 

Status verzije komponente

Grafikon prikazuje omjer ažurnih i zastarjelih verzija ESET-ovih komponenti ili verzija ESET-ovih sigurnosnih programa.

component_version_status

Kliknite žuti/crveni grafikon koji predstavlja zastarjele komponente ili aplikacije i odaberite Nadogradi instalirane ESET-ove komponente da biste pokrenuli nadogradnju. Pogledajte i ESET-ovo pravilo o isteku trajanja za poslovne programe.

Crveno (naslijeđeno) – zastarjela verzija ESET-ove komponente / ESET-ovog programa ili starija verzija s otkrivenim sigurnosnim propustom koja više nije podržana i više se ne nalazi u ESET-ovom repozitoriju.

Žuto (zastarjelo) – instalirana verzija ESET-ove komponente / ESET-ovog programa je zastarjela, ali je i dalje podržana. Obično su podržane dvije verzije koje su starije od najnovije verzije, osim ako ne sadrže nedavno otkriveni sigurnosni propust.

Zeleno (u redu) – instalirana je najnovija verzija ESET-ove komponente / ESET-ovog programa ili je instalirana verzija posljednje verzije ESET-ove komponente / ESET-ovog programa kompatibilna s upotrijebljenom ESET PROTECT web konzolom.


important

Starije verzije ESET-ovih komponenti / ESET-ovog programa prikazuju izvješćeu redu (zeleno) u grafikonu ako ne postoji novija kompatibilna verzija komponente/programa u ESET-ovom repozitoriju za određenu verziju operacijskog sustava ili platforme (x86, x64, ARM64).

 

Plava (čekanje) – omogućena su automatska ažuriranja i najnovija verzija će se automatski instalirati. Pročitajte više detalja o automatskim ažuriranjima:

oESET ManagementAgenti

oESET-ovi sigurnosni programi


note

Ako se ESET-ove komponente dugo ne nadograđuju, možete ih ručno nadograditi klikom na plavi grafikon i odabirom opcije Nadogradi ESET-ove instalirane komponente.

Umjesto toga možete upotrijebiti zadatak klijenta Nadogradnja komponenti programaESET PROTECT kako biste nadogradili agente i zadatak klijenta Instalacija programa kako biste nadogradili ESET-ove sigurnosne programe.

Sivo (nepoznato) – verzija ESET-ove komponente / ESET-ovog programa nije prepoznata (na primjer, ubrzo nakon nove instalacije ESET-ovog programa).

 

Status upravljanja – prikazuje broj upravljanih i zaštićenih (klijentskih uređaja s instaliranim ESET agentom i sigurnosnim programom), upravljanih (klijentskih uređaja samo s agentom), neupravljanih (klijentskih uređaja na vašoj mreži koji su poznati programu ESET PROTECT, no nemaju agent) i skrivenih (klijentskih uređaja nepoznatih programu ESET PROTECT, no prepoznaje ih Rogue Detection Sensor).

RSS sažetak sadržaja – prikazuje RSS sažetak sadržaja stranice WeLiveSecurity i portala ESET-ove baze znanja. Kada kliknete ikonu zupčanika na RSS sažetku sadržaja, možete odabrati isključivanje automatske reprodukcije sažetka sadržaja, isključivanje pojedinačnog izvora sažetka sadržaja ili isključivanje RSS sadržaja.

Pregled incidenata

Ta upravljačka ploča pruža pregled neriješenih prijetnji koje su otkrivene u posljednjih 7 dana, uključujući njihovu ozbiljnost, metodu otkrivanja, status rješenja i 10 računala/korisnika s najviše prijetnji.

ESET LiveGuard

Ako upotrebljavate ESET LiveGuard Advanced, ovdje možete pronaći pregled korisnih izvješća programa ESET LiveGuard Advanced. Kliknite ikonu zupčanika gear_icon na vrhu (pored opcije update_default) i odaberite Sakrij/pokaži ESET LiveGuard da biste sakrili/pokazali upravljačku ploču.

Računala

Ova upravljačka ploča daje vam pregled klijentskih računala, uključujući njihov status zaštite, operacijski sustav i status nadogradnje.

Status performansi servera

Na ovoj upravljačkoj ploči možete pregledati informacije o ESET PROTECT serveru, uključujući opterećenje servera, klijente s poteškoćama, opterećenje CPU-a i veze s bazom podataka.

Antivirusne otkrivene prijetnje

Ovdje možete pregledati izvješća iz antivirusnog modula klijentskih sigurnosnih programa, uključujući aktivne prijetnje, prijetnje u posljednjih 7/30 dana itd.

Otkrivene prijetnje firewalla

Događaji firewalla povezanih klijenata raspoređeni prema svojoj ozbiljnosti, vremenu prijave itd.

ESET-ove aplikacije

Na ovoj upravljačkoj ploči možete pregledati informacije o instaliranim ESET-ovim aplikacijama.

Zaštita potpomognuta cloudom

Ova upravljačka ploča vam daje pregled izvješća o zaštiti potpomognutoj oblakom (ESET LiveGrid®, a ako imate podobnu licencu, i ESET LiveGuard Advanced).

Radnje u izvješću upravljačke ploče

expand_normal Promijeni veličinu

Kliknite da biste prikazali izvješće preko cijelog zaslona.

update_default Osvježi

Osvježite predložak izvješća.

download_default Preuzmi

Kliknite Preuzmi da biste generirali i preuzeli izvješće. Možete odabrati format .pdf ili .csv. CSV je prikladan samo za tablične podatke i upotrebljava ; (točka sa zarezom) kao graničnik Ako preuzmete izvješće u formatu CSV i vidite brojeve u stupcu u kojem bi se trebao nalaziti tekst, preporučujemo da preuzmete izvješće u formatu PDF da biste vidjeli tekstne vrijednosti.

change_default Promijeni

Zamijenite predložak izvješća s drugim s popisa predložaka.

edit_default Uredi predložak izvješća

Uredite postojeći predložak izvješća. Vrijede iste postavke i opcije kao za stvaranje novog predloška izvješća.

scheduled Postavi interval osvježavanja

Postavite prilagođeni interval osvježavanja za predložak.

schedule_default Raspored

Zakaži izvješće – možete promijeniti okidač rasporeda, regulaciju i isporuku izvješća. Sva zakazana izvješća možete pronaći na kartici Zakazana izvješća.

remove_default Ukloni

Uklonite predložak izvješća s upravljačke ploče.

rename_default Preimenuj

Preimenujte predložak izvješća.

Ova ćelija

Izaberite novi izgled za tu upravljačku ploču. Promjenom će se ukloniti trenutačni predlošci s upravljačke ploče.

Dopuštenja za upravljačku ploču

Korisnik mora imati odgovarajuća dopuštenja za rad s upravljačkom pločom. Na upravljačkoj ploči mogu se upotrebljavati samo predlošci izvješća iz grupe u kojoj korisnik ima prava pristupa. Ako korisniku nisu dodijeljena prava za izvješća i upravljačku ploču, u odjeljku upravljačke ploče korisniku se neće prikazivati nikakvi podaci. Administratoru se prema standardnoj postavci prikazuju svi podaci.


important

Čitanje – korisnik može prikazati predloške izvješća i njihove kategorije. Korisnik također može generirati izvješća na osnovi predložaka izvješća. Korisnik može čitati podatke s upravljačke ploče.

Upotreba – korisnik može izmijeniti svoju upravljačku ploču dostupnim predlošcima izvješća.

Pisanje – stvorite/izmijenite/uklonite predloške i njihove kategorije.

Svi standardni predlošci nalaze se u grupi Sve.