Safetica software

Co je Safetica?

Safetica je řešení třetí strany, které je součástí ESET Technology Alliance. Safetica poskytuje IT řešení pro zabránění ztráty dat (DLP) a doplňuje tak portfolio bezpečnostních řešení ESET. Primárním účelem Safetica software je:

Zabránění ztráty dat – monitorování všech pevných disků, USB jednotek, síťového přenosu, e-mailů a tiskáren stejně jako aplikací přistupujících k souborům

Reportování a blokování aktivity – pro souborové opera,ce webové stránky, e-maily, instant messaging, používání aplikací a vyhledávání

Jak Safetica pracuje?

Safetica vyžaduje nasazení agenta (Safetica Endpoint Client) na každou stanici z níž chcete získat data a zajišťuje komunikaci mezi serverem (Safetica Management Service). Tento server shromažďuje informace o aktivitách na pracovních stanicích a distribuuje na ně politiky pro ochranu dat.

Integrace Safetica v ESET PROTECT

ESET Management Agent detekuje a reportuje Safetica aplikace jako ESET aplikace (v Detailech zařízení v sekci Instalované aplikace). ESET PROTECT Web Console vás upozorní na dostupnost nové verze Safetica agenta.

Nasazení Safetica Agenta

Safetica Agenta můžete nasadit přímo z ESET PROTECT Web Console prostřednictvím klientské úlohy pro instalaci aplikace, kdy si balíček vyberete z ESET repozitáře a v parametrech instalace zadáte STSERVER=Server_name (kde Server_name je název nebo IP serveru, na kterém máte nainstalovánu Safetica Management službu).

Safetica Agenta můžete nainstalovat také prostřednictvím klientské úlohy Spustit příkaz.

arrow_down_business Použití úlohy na spuštění příkazu

Aktualizace Safetica Agenta

Pro aktualizování Safetica Agenta na spravovaném počítači přejděte do jeho Detailů > Nainstalované aplikace, v seznamu klikněte na Safetica Agent a následně na tlačítko Aktualizovat ESET aplikace.

Odinstalace Safetica Agenta

Pro odinstalování Safetica Agenta ze spravovaného počítače přejděte do jeho Detailů > Nainstalované aplikace, v seznamu klikněte na Safetica Agent a následně na tlačítko Odinstalovat.