Aktualizace komponent třetích stran

Kromě komponent vyvinutých společností ESET využívá ESET PROTECT také komponenty třetích stran. Tyto komponenty se mohou v čase stát zastaralými může být nutné je ručně aktualizovat.

Přehled zastaralých komponent třetích stran si zobrazíte v ESET PROTECT Web Console po kliknutí na menu Rychlé odkazy a vybrání možnosti Zastaralé komponenty.

Z ESET PROTECT Virtuální appliance se nereportují zastaralé komponenty třetích stran.

Verze starší než níže uvedené reportuje ESET PROTECT jako zastaralé:

Komponenty třetích stran:

Verze:

Microsoft SQL Server

2019 (sestavení 15.0.4223.0)1

MySQL

8.0.0.0

Operační systém2

Windows Server 2016

Apache Tomcat

9.0.62

Java

17.0

1 Zjistěte, jakou verzi a edici SQL databázového serveru používáte a nainstalujte si poslední kumulativní aktualizace.

2 ESET PROTECT nereportuje zastaralý operační systém Linux.

Pro jejich aktualizaci postupujte podle následujících instrukcí:

Databázový server

Operační systém

Apache Tomcat

Java Runtime Environment (JRE)

Apache HTTP Proxy