Synchronizace statické skupiny

Serverová úloha pro synchronizaci statické skupiny prohledá síť (Active Directory, Open Directory, LDAP, lokální síť nebo WMware) a nalezené počítače umístí do statické skupiny. Nebudete je tak muset přidávat ručně. Pokud jste synchronizaci s Active Directory povolili již v průběhu instalace PRODUCT serveru, počítače se automaticky včetně správného zařazení do organizačních jednotek přidají do nejnadřazenější skupiny Všechny zařízení. Pro synchronizaci linuxových počítačů připojených do Active Directory přejděte do této kapitoly.


note

ESET PROTECT podporuje zabezpečený protokol LDAP.

K dispozici jsou tři režimy synchronizace:

Active Directory/Open Directory/LDAP – zadejte informace pro připojení k serveru.

 

Síť MS Windows – zadejte název pracovní skupiny a přihlašovací údaje.

 


important

Provedení této úlohy může selhat z důvodu chybějících předpokladů (SMBv1) vyžadovaných pro úspěšné provedení. Tento režim synchronizace nebude v dalších verzích podporován.

 

VMware – zadejte informace pro připojení k VMWare vCenter Serveru.