ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Vyberte kategorii
Změnit kapitolu

Správa politik

Politiky jsou řazeny podle kategorií reprezentovány jednotlivými ESET produkty. Pro přehlednost jsou politiky dále rozděleny na předdefinované a vámi vytvořené (uživatelské).

Seznam dostupných akcí nad politikami:

details_default Zobrazit detaily

Kliknutím si zobrazíte detailní informace o vybrané politice.

audit_log Audit log

kliknutím si zobrazíte Audit log pro vybranou položku.

add_new_default Nová…

Po kliknutí se zobrazí průvodce pro vytvoření nové politiky.

icon_tags Štítky

Pomocí této možnosti můžete přiřadit, odebrat, vytvořit nebo odstranit štítky.

edit_default Změnit…

Kliknutím upravíte již existující politiku.

duplicate_default Duplikovat…

Po kliknutí vytvoříte kopii již existující politiky. Vyžadováno je pouze zadání nového názvu.

change_default Změnit přiřazení

Prostřednictvím této možnosti přiřadíte politiku klientovi nebo skupině klientů.

delete_default Odstranit…

Kliknutím odstraníte vybranou politiku. Doporučujeme prostudovat informace týkající se odebrání politik a vliv této akce na konfiguraci produktu.

import_default Importovat…

Klikněte na tlačítko Politiky > Importovat a vyberte soubor, který chcete importovat. Prostřednictvím této možnosti můžete naimportovat zálohované politiky z externího .dat souboru, který jste dříve exportovali z ESET PROTECT Web Console. Není možné importovat .xml soubor, který obsahuje nastavení exportované z koncového bezpečnostního produktu ESET. Importované politiky se zobrazí v sekci Uživatelské politiky.

icon_exportExportovat…

Pomocí zaškrtávacího pole vyberte politiky, které chcete exportovat, klikněte na tlačítko Akce a vyberte možnost Exportovat…. Následně se politiky exportují do .dat souboru. Pro exportování všech politik v dané kategorii klikněte na zaškrtávací pole v záhlaví tabulky.

move_default Přístup skupiny

Pomocí této možnosti přesunete politiku do jiné statické skupiny a umožníte k ní přístup dalším uživatelům.

policies_manage