ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Vyberte kategorii
Změnit kapitolu

Certifikáty

Certifikáty představují důležitou součást ESET PROTECT. Prostřednictvím nich je ověřována komunikace mezi jednotlivými komponenty ESET PROTECT infrastruktury. Totéž platí o zabezpečení komunikace mezi vaším prohlížečem a ESET PROTECT Web Console.


important

K ověření komunikace dojde v případě, kdy jsou používané certifikáty platné a podepsané stejnou certifikační autoritou.

Více informací o ESET PROTECT certifikátech naleznete v naší Databázi znalostí.

Při používání certifikátů máte několik možností:

Můžete využívat certifikáty vygenerované v průběhu instalace ESET PROTECT.

Můžete si vytvořit novou certifikační autoritu a/nebo importovat veřejný klíč autority, kterou jste použili pro vystavení certifikátů pro jednotlivé komponenty (ESET Management Agent, ESET PROTECT Server, ESET PROTECT MDM).

Můžete použít vlastní certifikační autoritu a certifikáty.

 


note

Při migraci ESET PROTECT Serveru na nový stroj si exportujte/zálohuje všechny používané certifikační autority a certifikát ESET PROTECT Serveru. Pokud nenastavíte stejný certifikát novému serveru, stávající ESET PROTECTESET_MNG Agenti se vám k němu nepřipojí.

Podle následujících kroků si vytvoříte novou certifikační autoritu a klientské certifikáty přímo v ESET PROTECT Web Console:

Vytvoření nové certifikační autority

oImportování veřejného klíče

oExportování veřejného klíče

oExportování veřejného klíče v Base64 formátu

Vytvoření nového klientského certifikátu

oVytvoření certifikátu

oExportování certifikátu

oVytvoření APN/DEP certifikátu

oZamítnutí certifikátu

oVyužití certifikátu

oZměna certifikátu ESET PROTECT serveru

oPoužití vlastních certifikátů v ESET PROTECT

oUpozornění na blížící se konec platnosti a nahrazení certifikátů


important

macOS / OS X nepodporuje certifikáty, jejichž platnost končí 19. ledna 2038 a později. ESET Management Agent běžící na macOS s takovým certifikátem se nepřipojí k ESET PROTECT serveru.


note

Všechny certifikáty a certifikační autority vytvořené během instalace ESET PROTECT mají začátek platnosti dva dny před svým vytvořením.

Všechny certifikáty a certifikační autority vytvořené ručně v ESET PROTECT Web Console mají začátek platnosti den před svým vytvořením. Je to z důvodu, abychom eliminovali problém způsobený rozdílným časovým pásmem v operačním systému.

Příklad: certifikační autorita a certifikát vytvořený 12 ledna 2017 v průběhu instalace má v poli Platnost od hodnotu 10 ledna 2017 10 00:00:00. Certifikační autorita a certifikát vytvořený ručně 12 ledna 2017 bude mít automaticky nastavenou Platnost od 11 ledna 2017 00:00:00.