Interval izraza Cron

Izraz CRON koristi se za konfiguriranje specifičnih instanci okidača. Većinom za zakazano višestruko pokretanje. To je niz koji se sastoji od 6 ili 7 polja koja predstavljaju pojedine vrijednosti rasporeda. Ta su polja odvojena razmakom i mogu sadržavati sve dopuštene vrijednosti u raznim kombinacijama.

Izraz CRON može biti jednostavan kao: * * * * ? * ili složeniji kao: 0/5 14,18,3-39,52 * ? JAN,MAR,SEP MON-FRI 2012-2020

Popis vrijednosti koje možete upotrijebiti u izrazu CRON:

Naziv

Obavezno

Vrijednost

Dopušteni posebni znakovi

Sekunde

Da

0-59

, - * / R

Minute

Da

0-59

, - * / R

Sati

Da

0-23

, - * / R

Dan u mjesecu

Da

1-31

, - * / ? L W

Mjesec

Da

1 – 12 ili JAN-DEC

, - */

Dan u tjednu

Da

0 – 6 ili SUN-SAT

, - / ? L #

Godina

Da

1970-2099

, - * /

Sintaksa izraza CRON navedena je u nastavku:

 

┌────────── Sekunde (0 – 59)

│  ┌────────── Minute (0 – 59)

│  │  ┌────────── Sati (0 – 23)

│  │  │  ┌────────── Dan u mjesecu (1 – 31)

│  │  │  │  ┌────────── Mjeseci (1 – 12 ili JAN-DEC)

│  │  │  │  │  ┌────────── Dan u tjednu (0 – 6 ili SUN-SAT)(na primjer, 0 je isto kao SUN)

│  │  │  │  │  │  ┌────────── Godina

│  │  │  │  │  │  │

*  *  *  *  *  ?  *

0 0 0 znači ponoć (sekunde, minute, sati).

Upotrijebite „?” kad se vrijednost ne može definirati jer je definirana u drugom polju (dan u mjesecu ili dan u tjednu).

Znak * znači svaku/i (sekundu, minutu, sat, dan u mjesecu, mjesec, dan u tjednu, godinu).

SUN znači u nedjelju.


note

Nazivi mjeseci i dana nisu osjetljivi na velika i mala slova. Primjerice, MON e jednako mon odnosno JAN je jednako jan.

Posebni znakovi:

Zarez(,)

Zarezi se upotrebljavaju za odvajanje stavki na popisu. Primjerice, upotreba „MON,WED,FRI” u 6. polju (dan u tjednu) znači ponedjeljak, srijeda i petak.

Crtica(-)

Definira raspone. Primjerice, 2012. – 2020. označava svaku godinu između 2012. i 2020., uključujući i te dvije godine.

Zamjenski znak(*)

Upotrebljava se za odabir svih mogućih vrijednosti unutar polja. Primjerice, * u polju za minute znači svaku minutu. Zamjenski znak ne može se upotrijebiti u polju za dan u tjednu.

Upitnik(?)

Kada odabirete određeni dan, možete navesti dan u mjesecu ili dan u tjednu. Ne možete navesti oboje. Ako navedete dan u mjesecu, morate upotrijebiti ? za dan u tjednu i obrnuto. Primjerice, ako želite pokrenuti okidač na određeni dan u mjesecu (recimo 10.), no nije vam važno koji je to dan u tjednu, stavite 10 u polje za dan u mjesecu i ? u polje za dan u tjednu.

Ljestve (#)

Upotrebljavaju se za određivanje rednog dana u mjesecu. Primjerice, vrijednost 4#3 u polju za dan u tjednu znači treći četvrtak u mjesecu (dan 4 = četvrtak i 3# = 3. četvrtak u mjesecu). Ako navedete #5, a nema 5. navedenog dana u tjednu u mjesecu, tada se okidač neće pokrenuti taj mjesec.

Kosa crta (/)

Opisuje korake u rasponu. Primjerice, 3-59/15 u 2. polju (minute) označava treću minutu u satu i svakih 15 minuta nakon toga.

Zadnje (L)

Kada se upotrebljava u polju za dan u tjednu, omogućuje vam navođenje konstrukta kao što je zadnji petak (5L) danog mjeseca. U polju za dan u mjesecu određuje zadnji dan u mjesecu. Primjerice, 31. dan za siječanj, 28. dan za veljaču u neprijestupnim godinama.

Radni dan (W)

Znak W dopušten je za polje za dan u mjesecu. Taj se znak upotrebljava za određivanje radnog dana (ponedjeljak – petak) najbližem navedenom danu. Primjerice, ako navedete 15W kao vrijednost za polje za dan u mjesecu, to znači radni dan najbliži 15. danu u mjesecu. Stoga, ako je 15. subota, okidač se pokreće u petak, 14. Ako je 15. nedjelja, okidač se pokreće u ponedjeljak, 16. No, ako navedete 1W kao vrijednost za dan u mjesecu, a 1. je subota, okidač se pokreće u ponedjeljak, 3. jer ne preskače preko granice dana mjeseca.


note

Znakovi L i W mogu se i kombinirati u polju za dan u mjesecu kako biste dobili LW, što znači zadnji radni dan u mjesecu.

Nasumično (R)

R je poseban znak ESET PROTECT CRON izraza koji vam omogućuje navođenje nasumičnih trenutaka u vremenu. Na primjer, R 0 0 * * ? * pokreće se svaki dan u 00:00, no broj sekundi bit će nasumičan (0 – 59).


important

Preporučujemo upotrebu nasumičnih trenutaka u vremenu kako biste spriječili istovremeno povezivanje svih ESET Management agenata s ESET PROTECT serverom.

Stvarni primjeri koji ilustriraju neke varijacije izraza CRON:

Izraz CRON

Značenje

0 0 12 * * ? *

Pokretanje u 12 h (podne) svaki dan.

R 0 0 * * ? *

Pokretanje svaki dan u 00:00, no broj sekundi bit će nasumičan (0 – 59).

R R R 15W * ? *

Pokretanje 15. dana svaki mjesec u nasumično vrijeme (sekunde, minute, sati). Ako je 15. subota, okidač se pokreće u petak, 14. Ako je 15. nedjelja, okidač se pokreće u ponedjeljak, 16.

0 15 10 * * ? 2016

Pokretanje u 10:15 h svaki dan u 2016. godini.

0 * 14 * * ? *

Pokretanje svake minute od 14 h do 14:59 h svaki dan.

0 0/5 14 * * ? *

Pokretanje svakih 5 minuta od 14 h do 14:55 h svaki dan.

0 0/5 14,18 * * ? *

Pokretanje svakih 5 minuta od 14 h do 14:55 h svaki dan i pokretanje svakih 5 minuta od 18 h do 18:55 h svaki dan.

0 0-5 14 * * ? *

Pokretanje svake minute od 14 h do 14:59 h svaki dan.

0 10,44 14 ? 3 WED *

Pokretanje u 14:10 h i 14:44 h svake srijede u ožujku.

0 15 10 ? * MON-FRI *

Pokretanje u 10:15 h svaki radni dan (ponedjeljak, utorak, srijeda, četvrtak i petak).

0 15 10 15 * ? *

Pokretanje u 10:15 h 15. dan svakog mjeseca.

0 15 10 ? * 5L *

Pokretanje u 10:15 h zadnji petak svakog mjeseca.

0 15 10 ? * 5L 2016-2020

Pokretanje u 10:15 h svaki zadnji petak svakog mjeseca od 2016. do 2020. godine, uključujući te dvije godine.

0 15 10 ? * 5#3 *

Pokretanje u 10:15 h treći petak svakog mjeseca.

0 0 * * * ? *

Pokretanje svaki sat, svaki dan.