Akce

V hlavním menu přejděte do sekce Počítače a vyberte skupinu, kterou chcete spravovat. Klikněte na ikonu ozubeného kolečka gear_icon na řádku s názvem skupiny. V zobrazeném kontextovém menu jsou k dispozici následující možnosti:

Akce

Popis

Platí pro

Statické skupiny

Dynamické skupiny

details_defaultZobrazit detaily

Kliknutím si zobrazíte detailní informace o skupině.

audit_log Audit log

kliknutím si zobrazíte Audit log pro vybranou položku.

add_new_default Nová statická skupina

Kliknutím se zobrazí průvodce vytvořením nové dynamické skupiny. Aktuálně vybraná skupina bude nadřazená nově vytvářené skupině, kdykoli to můžete změnit.

X

add_new_default Nová dynamická skupina

Kliknutím se zobrazí průvodce vytvořením nové dynamické skupiny. Aktuálně vybraná skupina bude nadřazená nově vytvářené skupině. Kdykoli to však můžete změnit.

add_new_default Nové oznámení

Kliknutím vytvoříte nové oznámení nad touto skupinou.

X

add_new_default Přidat nové

Kliknutím přidáte do skupiny nové zařízení.

X

play_default Úlohy

Pomocí této možnosti spustíte na všech klientech ve skupině konkrétní klientskou úlohu.

scan_defaultKontrola – kliknutím spustíte volitelnou kontrolu na zařízeních, která jsou členem dané skupiny.

update_default Aktualizovat:

update_defaultAktualizovat moduly – kliknutím spustíte aktualizaci modulů na zařízeních, která jsou členem dané skupiny.

update_default Aktualizovat ESET produkty – po kliknutí se pro aktualizaci zastaralého bezpečnostního produktu ESET vytvoří klientská úlohu pro instalaci aplikace.

update_default Aktualizovat operační systém – kliknutím spustíte na všech zařízeních v dané skupině klientskou úlohu pro aktualizaci operačního systému.

mobile_default Mobil – více informací naleznete v kapitole Anti-Theft akce.

enroll_default Přeregistrovat… – kliknutím vytvoříte novou klientskou úlohu pro přeregistraci mobilních zařízení.

locate_default Najít – kliknutím vyžádáte informaci o poloze zařízení (GPS souřadnice).

lock_default Uzamknout – kliknutím uzamknete zařízení stejně jako při detekování podezřelé aktivity nebo označení zařízení jako ztracené.

unlock_default Odemknout – kliknutím odemknete zařízení.

unlock_default Vymazat přístupový kód – po kliknutí z iOS/iPadOS zařízení odstraníte přístupový kód.

siren_defaultSiréna / Zvuk ztraceného zařízení – spustí hlasitou sirénu, i přesto, pokud má zařízení ztlumenou hlasitost.

remove_default Obnovení do továrního nastavení – kliknutím vytvoříte úlohu pro kompletní smazání obsahu zařízení.

play_default Spustit úlohu – vyberte jednu nebo více klientských úloh, které chcete spustit na vybraných cílech.

add_new_default Nová úloha – kliknutím vytvoříte novou klientskou úlohu. Volitelně omezte spouštění úlohy. Úloha bude zařazena do fronty dle vámi definovaného nastavení.
Spuštění úlohy bude naplánováno na nejbližší možnou dobu. Při použití této možnosti není možné definovat podmínku spuštění. K jejímu spuštění dojde okamžitě.

clock_default Naposledy použité úlohy – seznam naposledy použitých klientských úloh nad skupinami nebo zařízeními, které můžete okamžitě spustit.

clock_default Přehledy

Vyberte si přehled, který chcete vygenerovat ze zařízení ve vybrané skupině.

X

manage_default Správa politik

Kliknutím přiřadíte politiku vybrané skupině.

edit_default Změnit…

Kliknutím upravíte vybranou skupinu. Zobrazí se stejné možnosti jako při vytváření skupiny nové (statické nebo dynamické).

move_default Přesunout

Pomocí této možnosti můžete přesunout vybranou skupinu do jiné skupiny.

delete_default Odstranit…

Kliknutím odstraníte vybranou skupinu.

icon_apply_sooner_defaultPoužít dříve

icon_apply_later_defaultPoužít později

Pomocí těchto možností změníte pořadí dynamické skupiny. Změna pořadí může ovlivnit výsledné nastavení aplikované politikami na klientskou stanici.

X

import_default Importovat…

Pomocí této možnosti můžete, například z textového souboru, naimportovat seznam počítačů do vybrané skupiny. Pokud se počítač již ve skupině nachází, konflikt se vyřeší na základě vámi definované akce.

X

icon_exportExportovat…

Kliknutím exportujete seznam členů skupiny, v případě zájmu též včetně podskupin, do .txt souboru. Tento seznam můžete použít pro import v budoucnu.

X