Nasazení ESET Management Agenta

V této části příručky naleznete přehled všech možností, jak nasadit ESET Management Agent na klientské stanice ve své síti. Agent představuje důležitou součást infrastruktury. Zajišťuje komunikaci mezi ESET PROTECT Serverem a bezpečnostním produktem ESET nainstalovaným na stanici.

Přidání počítačů do ESET PROTECT struktury

Abyste mohli prostřednictvím ESET PROTECT počítače ve své síti spravovat, je nutné je nejprve do konzole přidat. Provést to můžete jedním z níže uvedených způsobů:

Synchronizací s Active Directory

RD Sensor

Ruční přidání nového zařízení

Nasazení ESET Management Agenta

ESET Management Agenta můžete na klientskou stanici nasadit mnoha způsoby. Záleží na tom, zda chcete nasazení provádět lokálně nebo vzdáleně.

Lokálně – nainstalujete ESET Management Agenta a bezpečnostní produkt ručně.


note

Tento způsob nasazení je vhodný pro malé sítě (do 50 počítačů), případně jej můžete využít při testování. Pro hromadné nasazení ESET Management Agenta doporučujeme používat doménovou politiku nebo SCCM.

Vzdáleně – tuto možnost doporučujeme pro hromadné nasazení na velké množství stanic.

fs_add_devices_choose_deploy