šablona dynamické skupiny

Dynamická skupina – počítač, na kterém není nainstalován žádná aplikace nebo v požadované verzi Tuto dynamickou skupinu můžete použít pro zjištění, na kterých stanicích nemáte aktuální verzi produktu nebo aplikaci nemáte na počítači vůbec nainstalovanou.

Následně můžete dané skupině přiřadit klientskou úlohu pro instalaci aplikace. Použít můžete také operátor "obsahuje" nebo "má předponu".

V hlavním menu přejděte do sekce Další > Šablony dynamických skupin a klikněte v dolní části okna na tlačítko Nová šablona.

Obecné

Zadejte název, volitelně popis, nově vytvářené šablony dynamické skupiny.

Výraz

1.Z rozbalovacího menu operace vyberte logický operátor: NAND (Alespoň jedna podmínka nesmí být splněna)

2.Klikněte na + Přidat pravidlo a vyberte tyto podmínky:

Instalované aplikace > Název aplikace > = (rovná se) > ESET Endpoint Security

Instalované aplikace > Verze aplikace > = (rovná se) > 6.2.2033.0

Souhrn

V této části se zobrazí souhrnné informace o vytvářené šabloně. Zkontrolujte, zda nastavení odpovídá vašim představám a vytvoření šablony dokončete kliknutím na tlačítko Dokončit. Vytvořenou šablonu můžete následně použít při vytváření nové dynamické skupiny.