Přiřazení politiky klientovi

Pro přiřazení politiky klientské stanici přejděte v hlavním menu do sekce Politiky, vyberte politiku a klikněte na tlačítko Akce > Zobrazit detaily. Přejděte do sekce Přiřazeno k a klikněte na Přiřadit klientovi.


important

Pro zajištění, že se objekt aplikuje na všechna zařízení ve skupině, místo výběru jednotlivých stanic vyberte jako cíl celou skupinu. Zabráníte tím zároveň zpomalení Web Console.

Pokud vyberte velké množství počítačů, Web Console zobrazí varování.

admin_assign_policy

Vyberte cílové zařízení a klikněte na tlačítko OK. Politika se přiřadí všem vámi vybraným zařízením (aplikuje se však až když se zařízení připojí k serveru).

admin_assign_policy_to_client01

Seznam všech klientů, kterým je politiky přiřazena (nemusí znamenat, že je již aplikována), naleznete na záložce Přiřazeno k.