Vytvoření nativního uživatele

Pro vytvoření nového nativního uživatele přejděte v hlavním menu do sekce Další > Uživatelé, klikněte na tlačítko Přidat nové > Nový nativní uživatel.


note

Níže uvádíme důležité kroky, kterým byste měli věnovat pozornost, abyste si proces vytvoření uživatele co nejvíce usnadnili.

1.Rozhodněte se, jaká statická skupina bude pro uživatele domovská. V případě potřeby nejprve skupinu vytvořte.

2.Rozhodněte se, k jakým částem konzole má mít uživatel práva. V případě potřeby nejprve vytvořte novou sadu oprávnění.

3.Dále již postupujte podle kroků v této kapitole.

admin_create_new_native_user1

Obecné

Zadejte jméno uživatele, volitelně popis.

Pro přiřazení štítku klikněte na možnost Vybrat štítky.

Dále vyberte domovskou skupinu. Jedná se o statickou skupinu, do které se budou ukládat objekty vytvořené uživatelem.

Nastavení hesla

Heslo se musí skládat alespoň z 8 znaků. Heslo by nemělo obsahovat uživatelské jméno.

Účet

Možnost Zapnuto ponechte aktivní, pokud má být účet aktivní.

Pokud chcete, aby si uživatel musel změnit heslo při prvním přihlášení k ESET PROTECT Web Console, zaškrtněte možnost Vyžadována změna hesla.

Pomocí možnosti Doba platnosti hesla (ve dnech) můžete definovat, jak dlouho bude heslo platné, než si bude muset uživatel nastavit nové heslo.

Automatické odhlášení (v min.) – zadejte interval v minutách, po jehož uplynutí bude uživatel při neaktivitě odhlášen z webové konzole. Zadáním hodnoty 0 (nula) zakážete automatické odhlášení uživatele.

Pro snadnější identifikaci uživatele můžete zadat jeho celé jméno, e-mail a telefon.

Sady oprávnění

Uživateli můžete přiřadit libovolné množství sad oprávnění.

Použít můžete předdefinované sady oprávnění (uvedené níže), případně si vytvořit vlastní sady oprávnění:

Sada oprávnění pouze pro čtení – oprávnění pouze pro čtení nad skupinou Všechna zařízení.

Sada administrátorských oprávnění – úplný přístup nad skupinou Všechna zařízení.

Sada oprávnění pro asistovanou instalaci – minimální sada oprávnění potřebných pro asistovanou instalaci agenta.

Sada oprávnění pro čtení (Enterprise Inspector) – minimální sada oprávnění pouze pro čtení (nad skupinou Všechna zařízení) vyžadovaná pro uživatele ESET Enterprise Inspector.

Administrátorská sada oprávnění Enterprise Inspector – přístupové oprávnění (nad skupinou Všechna zařízení) vyžadované pro instalaci ESET Enterprise Inspector a automatickou synchronizaci mezi ESET Enterprise Inspector a ESET PROTECT.

Uživatelská sada oprávnění pro Enterprise Inspector – oprávnění pro zápis (nad skupinou Všechna zařízení) vyžadované pro uživatele ESET Enterprise Inspector.

Každá sada oprávnění definuje přístup k objektům v konkrétní statické skupině.

Pokud uživateli nepřiřadíte žádné oprávnění, uživatelé se nebude schopen přihlásit do konzole.


warning

Všechny předdefinované sady oprávnění mají přiřazen přístup k nejnadřazenější statické skupině Všechny zařízení. Při přiřazování těchto oprávnění uživatelům buďte opatrní. Uživatel tak získá přístup ke všem objektům v ESET PROTECT.

Souhrn

V této části se zobrazí souhrnné informace o vytvářeném uživatelském účtu. Zkontrolujte, zda nastavení odpovídá vašim představám a vytvoření uživatelského účtu dokončete kliknutím na tlačítko Dokončit.