Výjimky

V této sekci naleznete seznam všech vytvořených výjimek platných pro antivirové detekce a IDS pravidla firewallu. Máte tak lepší přehled o existujících výjimkách a na jednom místě nástroje pro jejich správu.

Po vybrání jedné nebo více výjimek klikněte na tlačítko Akce a zobrazí se možnosti pro jejich správu:

edit_default Změnit přiřazení – pomocí této možnosti změníte cíle, na které se výjimka aplikuje.

details_default Zobrazit ovlivněné počítače – kliknutím si zobrazíte seznam počítačů, na kterých je výjimka aplikována.

delete_default Odstranit – kliknutím odstraníte vybranou výjimku.

move_default Přístup skupiny > move_default Přesunout – kliknutím přesunete vybranou výjimku do jiné statické skupiny.

Pokud se vyloučená detekce nebo akce firewallu opětovně vyskytne na spravovaných počítačích, čítač ve sloupci Počet uplatnění se po aplikování výjimky adekvátně navýší.

Migrace výjimek z politiky

V ESET PROTECT není možné definovat antivirové detekční výjimky prostřednictvím politiky pro konkrétní produkt. Pokud jste dříve v politikách definovali výjimky, pro jejich migraci do sekce Výjimky představené v ESET PROTECT postupujte podle níže uvedených kroků:

1.V hlavním menu Web Console přejděte na záložku Politiky. Klikněte n politiku, která obsahuje výjimky, a z kontextového menu vyberte možnost Zobrazit detaily.

2.Přejděte na záložku Nastavení a v konfigurační šabloně následně do sekce Detekční jádro.

3.Na řádku Detekční výjimky klikněte na možnost Zobrazit.

exclusion_export_from_policy_1

4.Klikněte na tlačítko Exportovat, následně na ikonu na řádku Stáhnout exportovaná data a soubor export.txt si uložte. Dále klikněte na tlačítko OK.

exclusion_export_from_policy2

5.V hlavním menu ESET PROTECT Web Console přejděte do sekce Další > Výjimky.

6.Klikněte na tlačítko Importovat pro importování detekčních výjimek ze souboru. Klikněte do pole Vyberte soubor k nahrání a najděte stažený soubor export.txt, případně jej jednoduše přetáhněte.

exclusion_import_1

7.Importování detekčních výjimek potvrďte kliknutím na tlačítko Importovat. Importované detekční výjimky se následně zobrazí v seznamu.

exclusion_import_2

warning

Omezení při přiřazování detekčních výjimek

V průběhu migrace nedojde k zachování přiřazení. Importované detekční výjimky se automaticky přiřadí vaší domovské skupině. Pokud ji chcete přiřadit jinému cíli (počítači/skupině), klikněte na výjimku a vyberte možnost edit_defaultZměnit přiřazení.

Mějte na paměti, že výjimky (icon_antivirusAntivirové detekce a IDS pravidla icon_firewall firewallu) se aplikují pouze na kompatibilní bezpečnostní produkty ESET. Výjimky se neaplikují na nepodporované bezpečnostní produkty ESET. V takovém případě budou ignorovány.

Přizpůsobení filtrů a rozložení

Web Console si můžete přizpůsobit svým potřebám:

Správa postranního panelu a hlavní tabulky zobrazující data.

Přidáním filtrů a jejich uložením jako předvolby. Pro filtrování zobrazených objektů můžete využít štítky.