Diagnostyka

W celu uruchomienia czynności diagnostycznej w produkcie zabezpieczającym firmy ESET na komputerze klienckim użyj zadania Diagnostyka.

Aby utworzyć zadanie, kliknij kolejno pozycje Zadania > Nowe > add_new_defaultZadanie klienta lub kliknij odpowiednie urządzenie klienckie w obszarze Komputery i wybierz pozycję Nowe zadanie.

Podstawowe

W sekcji Podstawowe wprowadź podstawowe informacje dotyczące zadania, takie jak nazwa i opis (opcjonalnie). Kliknij opcję Wybierz tagi, aby przypisać tagi.
Z menu rozwijanego Zadanie wybierz typ zadania, które chcesz utworzyć i skonfigurować. Jeśli przed utworzeniem nowego zadania wybrano konkretny typ zadania, opcja w menu Zadanie zostaje wstępnie wybrana na podstawie wcześniejszego wyboru. W polu Zadanie (patrz lista wszystkich zadań) określane są ustawienia zadania i jego zachowanie.

Ustawienia

Czynność diagnostyczna

Uruchom program Log Collector — rozpoczyna zbieranie określonych danych (na przykład konfiguracji i dzienników) na wybranym komputerze, aby ułatwić gromadzenie informacji o komputerze klienta podczas rozwiązywania zgłoszeń pomocy.

oParametry programu Log Collector — aby zgromadzić wszystkie dostępne dane, pozostaw pole Parametry programu Log Collector puste. Można określić parametry programu Log Collector w systemie Windows. Jeśli określono parametry programu Log Collector, wybierz tylko komputery z systemem Windows jako obiekty docelowe dla zadania. Nie można określić parametrów programu Log Collector w systemie MacOS ani Linux.

note

Uwaga

Limit rozmiaru pliku na urządzenie w przypadku dostarczania dzienników wynosi 150 MB. Jeśli dzienniki gromadzone przez zadanie zajmują więcej miejsca, zadanie nie powiedzie się i zostanie wyświetlony komunikat „Dane wyjściowe programu Log Collector przekraczają 150 MB i nie zostaną przesłane”.  Dzienniki przeniesione na serwer podlegają następującym regułom.

Rozmiar pliku dzienników: poniżej 15 MB

Na koniec zadania wyświetlany jest komunikat: „Polecenie zostało wykonane.”

Dostęp do dzienników można uzyskać z poziomu konsoli internetowej w obszarze Pokaż szczegóły > Zapisz w dzienniku.

Rozmiar pliku dzienników: powyżej 15 MB, ale poniżej 150 MB

Na koniec zadania wyświetlany jest komunikat: „Archiwum programu Log Collector było za duże, aby można było je przechowywać w bazie danych. Informacje o jego nowej lokalizacji można znaleźć we wpisie w dzienniku dotyczącym tego programu”.

Dzienniki są dostępne na serwerze ESET PROTECT. Ścieżka do lokalizacji pliku dzienników jest wyświetlana w obszarze Pokaż szczegóły > Zapisz w dzienniku.

Rozmiar pliku dzienników: powyżej 150 MB

Na koniec zadania wyświetlany jest komunikat: „Archiwum programu Log Collector jest za duże, aby można było je przenieść.”

W takim przypadku należy zmienić szczegółowość zapisów w dzienniku i ponownie wykonać zadanie lub zgromadzić dzienniki lokalnie w urządzeniu.

Ustawianie trybu diagnostyki - Na tryb diagnostyki składają się następujące kategorie: dziennik spamu, dziennik zapory, dziennik HIPS, dziennik kontroli dostępu do urządzeń i dziennik kontroli dostępu do stron internetowych. Głównym zadaniem trybu diagnostyki jest gromadzenie dzienników z różnymi poziomami ważności przydatnych podczas rozwiązywania problemów.

oWłącz — włącza rejestrowanie we wszystkich aplikacjach ESET.

oWyłącz — można wyłączyć rejestrowanie ręcznie lub zostanie ono automatycznie wyłączone po ponownym uruchomieniu komputera.

Aby z powodzeniem tworzyć dzienniki diagnostyki, trzeba spełnić następujące warunki wstępne:

Dzienniki trybu diagnostyki można gromadzić z komputerów klienckich działających w systemach Windows i macOS.

Komputer kliencki musi mieć zainstalowany i aktywowany produkt zabezpieczający ESET.

note

Uwaga

Agent ESET Management wysyła tylko dzienniki zbierane przez produkt ESET zainstalowany na komputerze klienckim. Kategoria i szczegółowość dziennika zależy od typu produktu i konfiguracji. Skonfiguruj każdy produkt (poprzez Polityki), aby zbierać określone dzienniki.

Dzienniki diagnostyczne starsze niż 24 godziny są usuwane codziennie podczas czyszczenia bazy danych o północy. Zapobiega to przeciążeniu bazy danych ESET PROTECT.

Podsumowanie

Przejrzyj podsumowanie skonfigurowanych ustawień i kliknij pozycję Zakończ. Zostanie utworzone zadanie klienta oraz otworzy się wyskakujące okno:

Zalecamy kliknięcie pozycji Utwórz element wyzwalający w celu określenia czasu wykonania oraz obiektów docelowych zadania klienta.

Jeśli klikniesz przycisk Zamknij, możesz utworzyć element wyzwalający później: kliknij wystąpienie Zadanie klienta i z menu rozwijanego wybierz pozycję Uruchom w.

client_task_finish

W obszarze Zadania widoczny jest pasek postępu, ikona stanu i szczegóły każdego utworzonego zadania.

Utworzone dzienniki można wyświetlić w obszarze Szczegóły komputera: Dzienniki > Dziennik diagnostyczny.