Aktualizace operačního systému

Pomocí této úlohy můžete na cílovém počítači provést aktualizaci operačního systému. Tuto úlohu lze spustit na Windows, Linuxu i macOS.

macOS – úloha k instalaci aktualizací používá příkaz:

/usr/sbin/softwareupdate --install --all

Linux – úloha nainstaluje všechny aktualizace. Ke kontrole dostupnosti využívá řadu balíčkovacích nástrojů, čímž je zajištěna podpora většiny distribucí.

Windows – úloha nainstaluje aktualizace operačního systému. Nenainstalují se aktualizace funkcí, které zajišťují aktualizaci systému Windows na novější verzi.

Pro vytvoření nové klientské úlohy přejděte v hlavním menu Web Console na záložku Úlohy a klikněte na tlačítko Nová… > add_new_defaultKlientská úloha. Případně na záložce Počítače klikněte na požadované zařízení a v kontextovém menu vyberte možnost Nová úloha.

Obecné

V této části zadejte obecné informace o vytvářené úloze, jako je název a volitelně popis. Pro přiřazení štítku klikněte na možnost Vybrat štítky.
V rozbalovacím menu Úloha si vyberte typ úlohy, kterou chcete vytvořit a konfigurovat. Pokud jste typ úlohy definovali před kliknutím na tlačítko Nová, její typ již bude předvybrán. Na základě typu úlohy se mění možnosti její konfigurace a chování (viz seznam klientských úloh).

Nastavení

Automaticky přijmout EULA (pouze na Windows) – vyberte tuto možnost, pokud chcete automaticky přijmout licenční ujednání (EULA). Uživateli se nezobrazí žádný text. Pokud tuto možnost neaktivujete, úloha přeskočí aktualizace vyžadující odsouhlasení EULA.

Nainstalovat volitelné aktualizace (pouze na Windows) – pokud vyberete tuto možnost, nainstalují se také volitelné aktualizace operačního systému.

Povolit restart (Windows a macOS) – tato možnost způsobí, že se operační systém restartuje po dokončení instalace aktualizací.

note

Poznámka

Pokud neaktivujete možnost Povolit restart, nenainstalují se aktualizace vyžadující restart.

Nastavení definovaná v úloze se neaplikují v případě spuštění úlohy na nepodporovaném operačním systému.

Souhrn

Zkontrolujte, zda parametry klientské úlohy vyhovují vašim potřebám a klikněte na tlačítko Dokončit. Klientská úloha se vytvoří a zobrazí se pop-up okno:

Doporučujeme kliknout na tlačítko Vytvořit podmínku spuštění, prostřednictvím které definujte cíl, nad kterým chcete úlohu spustit.

Pokud okno zavřete, můžete podmínku spuštění vytvořit později. Pro pozdější vytvoření podmínky spuštění klikněte na instanci dané úlohy a z kontextového menu vyberte možnost Spustit na.

client_task_finish

V sekci Úlohy je u každé úlohy uveden průběh, ikona stavu a zobrazit si můžete její detaily.