Ukončit správu (odinstalovat ESET Management Agenta)

Prostřednictvím této úlohy odinstalujete ESET Management Agenta z cílového zařízení. Pokud je jako cíl vybrán počítač, dojde k odebrání ESET Management Agenta. V případě mobilního zařízení dojde k jeho odregistrování z MDM.

important

Důležité

Po odinstalování ESET Management Agenta ze stanice nebude již dané zařízení spravované prostřednictvím ESET PROTECT:

Po odinstalování ESET Management Agenta mohou některá nastavení bezpečnostního produktu ESET zůstat zachována.

Pokud bylo nastavení agenta chráněno heslem, nebude jej možné odinstalovat. Před odebráním zařízení ze správy doporučujeme prostřednictvím speciální politiky obnovit nastavení produktu na standardní hodnoty (především deaktivovat ochranu heslem).

Dojde k přerušení všech běžících úloh vykonávaných agentem. Jejich stav (Běží, Dokončeno, Selhala) se nemusí v závislosti na aktuálním stavu replikace ESET PROTECT zobrazit správně.

Po odinstalování agenta můžete bezpečnostní produkt spravovat lokálně prostřednictvím grafického rozhraní nebo eShell.

Pro vytvoření nové klientské úlohy přejděte v hlavním menu Web Console na záložku Úlohy a klikněte na tlačítko Nová… > add_new_defaultKlientská úloha. Případně na záložce Počítače klikněte na požadované zařízení a v kontextovém menu vyberte možnost Nová úloha.

Obecné

V této části zadejte obecné informace o vytvářené úloze, jako je název a volitelně popis. Pro přiřazení štítku klikněte na možnost Vybrat štítky.
V rozbalovacím menu Úloha si vyberte typ úlohy, kterou chcete vytvořit a konfigurovat. Pokud jste typ úlohy definovali před kliknutím na tlačítko Nová, její typ již bude předvybrán. Na základě typu úlohy se mění možnosti její konfigurace a chování (viz seznam klientských úloh).

note

Poznámka

Pro tuto úlohu není dostupné žádné nastavení.

Souhrn

Zkontrolujte, zda parametry klientské úlohy vyhovují vašim potřebám a klikněte na tlačítko Dokončit. Klientská úloha se vytvoří a zobrazí se pop-up okno:

Doporučujeme kliknout na tlačítko Vytvořit podmínku spuštění, prostřednictvím které definujte cíl, nad kterým chcete úlohu spustit.

Pokud okno zavřete, můžete podmínku spuštění vytvořit později. Pro pozdější vytvoření podmínky spuštění klikněte na instanci dané úlohy a z kontextového menu vyberte možnost Spustit na.

client_task_finish

V sekci Úlohy je u každé úlohy uveden průběh, ikona stavu a zobrazit si můžete její detaily.