Diagnostika

Pomocí této úlohy můžete na spravovaném zařízení a bezpečnostním produktu ESET inicializovat diagnostickou akci.

Pro vytvoření nové klientské úlohy přejděte v hlavním menu Web Console na záložku Úlohy a klikněte na tlačítko Nová… > add_new_defaultKlientská úloha. Případně na záložce Počítače klikněte na požadované zařízení a v kontextovém menu vyberte možnost Nová úloha.

Obecné

V této části zadejte obecné informace o vytvářené úloze, jako je název a volitelně popis. Pro přiřazení štítku klikněte na možnost Vybrat štítky.
V rozbalovacím menu Úloha si vyberte typ úlohy, kterou chcete vytvořit a konfigurovat. Pokud jste typ úlohy definovali před kliknutím na tlačítko Nová, její typ již bude předvybrán. Na základě typu úlohy se mění možnosti její konfigurace a chování (viz seznam klientských úloh).

Nastavení

Diagnostická akce

Spustit ESET Log Collector – tento nástroj sesbírá specifická data (jako jsou protokoly a konfigurace produktu) z vybrané stanice, které mohou usnadnit řešení problému.

oParametry ESET Log Collector – pro sesbírání všech dostupných dat ponechte prázdné pole Parametry ESET Log Collector. Parametry příkazového řádku je možné definovat pro ESET Log Collector na Windows. Při definování parametrů vyberte jako cíl úlohy pouze Windows počítače. Parametry není možné definovat pro sesbírání protokolů z macOS nebo Linuxu.

note

Poznámka

Maximální velikost protokolu, který je možné ze zařízení přenést, je 150 MB. Pokud bude výsledný protokol větší, úloha skončí chybou: "Log collector output exceeded 150MB and will not be transferred."  Protokoly se na server přenáší podle následujících pravidel.

Protokol je menší než 15 MB

Úloha se dokončí se stavem: "Příkaz byl spuštěn."

Protokoly jsou dostupné ve Web Console v Detailech počítače na záložce Protokoly.

Protokol je větší než 15 MB a zároveň menší než 150 MB

Úloha se dokončí se stavem: "Log collector archiv je příliš velký a není možné jej uložit do databáze. Pro více informací o jeho umístění se podívejte do detailů."

Protokoly jsou dostupné na ESET PROTECT serveru. Cestu k umístění protokolu naleznete v Detailech počítače na záložce Protokoly.

Protokol je větší než 150 MB

Úloha se dokončí se stavem: "Log collector archiv je příliš velký a není možné jej přenést."

V takovém případě upravte úroveň logování na klientovi a zkuste to znovu. Případně pusťte klientskou úlohu pro Diagnostiku s parametry pro sběr konkrétních dat nebo data ze stanice sesbírejte ručně.

Nastavit diagnostický režimDiagnostický režim zahrnuje protokol: antispamové kontroly, firewallu, modulu HIPS, správy zařízení a filtrování obsahu webu. Hlavní účelem diagnostického režimu je sběr dat potřebných pro řešení problémů.

oZapnout – pomocí této možnosti aktivujete diagnostického protokolování všech nainstalovaných ESET aplikací.

oVypnout – pomocí této možnosti deaktivujete diagnostické protokolování. V opačném případě se automaticky vypne po restartování počítače.

Pro úspěšné sesbírání diagnostických protokolů je nutné splnit následující předpoklady:

Diagnostický režim je podporován pouze na Windows a macOS.

Na klientské stanici musí být nainstalovaný a aktivovaný bezpečnostní produkt ESET.

note

Poznámka

ESET Management Agent zasílá ze stanice protokoly sesbírané nainstalovaným produktem ESET. Typy protokolů a jejich citlivost závisí na produktu a jeho konfiguraci. Úroveň sběru protokolů můžete pro každý produkt definovat pomocí politik.

Diagnostické protokoly starší 24 hodin budou automaticky odstraněny. Tím je zajištěno, že nedojde k nadměrnému zatížení databáze ESET PROTECT.

Souhrn

Zkontrolujte, zda parametry klientské úlohy vyhovují vašim potřebám a klikněte na tlačítko Dokončit. Klientská úloha se vytvoří a zobrazí se pop-up okno:

Doporučujeme kliknout na tlačítko Vytvořit podmínku spuštění, prostřednictvím které definujte cíl, nad kterým chcete úlohu spustit.

Pokud okno zavřete, můžete podmínku spuštění vytvořit později. Pro pozdější vytvoření podmínky spuštění klikněte na instanci dané úlohy a z kontextového menu vyberte možnost Spustit na.

client_task_finish

V sekci Úlohy je u každé úlohy uveden průběh, ikona stavu a zobrazit si můžete její detaily.

Vytvořené protokoly následně najdete v detailech počítače: na záložce Protokoly > Diagnostické protokoly.