Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz kategorię
Wybierz temat

Skanowanie serwera

Przy użyciu zadania Skanowanie serwera można skanować klienty z zainstalowanymi rozwiązaniami serwera ESET. Typ uruchamianego skanowania zależy od zainstalowanego rozwiązania ESET:

Produkt

Skanuj

Opis

ESET File Security for Windows (wcześniej ESET File Security for Microsoft Windows Server)

Skanowanie środowiska Hyper-V

Ten typ skanowania pozwala skanować dyski na serwerze Microsoft Hyper-V Server, który jest maszyną wirtualną, bez instalowania agenta ESET Management na maszynie wirtualnej.

ESET Security for Microsoft SharePoint Server

Skanowanie bazy danych SharePoint, skanowanie środowiska Hyper-V

Ta funkcja pozwala programowi ESET PROTECT On-Prem użyć odpowiedniego obiektu docelowego skanowania podczas uruchamiania zadania klienta Skanowanie serwera na serwerze z zainstalowanym rozwiązaniem ESET Security for Microsoft SharePoint.

ESET Mail Security for Microsoft Exchange Server

Skanowanie bazy danych skrzynek pocztowych na żądanie, skanowanie środowiska Hyper-V

Ta funkcja pozwala programowi ESET PROTECT On-Prem użyć odpowiedniego obiektu docelowego skanowania. Gdy program ESET PROTECT On-Prem uruchomi zadanie klienta Skanowanie serwera, pobierze listę obiektów docelowych i wyświetli prośbę o wybór obiektów docelowych skanowania na potrzeby skanowania bazy danych skrzynek pocztowych na żądanie na danym serwerze.

ESET Mail Security for IBM Domino

Skanowanie bazy danych na żądanie, skanowanie środowiska Hyper-V

Ta funkcja pozwala programowi ESET PROTECT On-Prem użyć odpowiedniego obiektu docelowego skanowania podczas uruchamiania zadania klienta Skanowanie serwera na serwerze z zainstalowanym rozwiązaniem ESET Mail Security for IBM Domino.

Wybierz jedną z następujących opcji, aby utworzyć nowe zadanie klienta:

Kliknij Zadania > Nowe > add_new_defaultZadanie klienta.

Kliknij Zadania > wybierz żądany typ zadania i kliknij przycisk Nowe > add_new_defaultZadanie klienta.

Kliknij urządzenie docelowe w obszarze Komputery i wybierz opcję icon_tasks Zadania > add_new_defaultNowe zadanie.

Podstawowe

W sekcji Podstawowe wprowadź podstawowe informacje dotyczące zadania, takie jak nazwa i opis (opcjonalnie). Kliknij opcję Wybierz tagi, aby przypisać tagi.
Z menu rozwijanego Zadanie wybierz typ zadania, które chcesz utworzyć i skonfigurować. Jeśli przed utworzeniem nowego zadania wybrano konkretny typ zadania, opcja w menu Zadanie zostaje wstępnie wybrana na podstawie wcześniejszego wyboru. W polu Zadanie (patrz lista wszystkich zadań) określane są ustawienia zadania i jego zachowanie.

Kliknij opcję Wybierz w sekcji Serwer docelowy i wybierz komputer, na którym zainstalowany jest produkt zabezpieczający serwer ESET. Zostanie wyświetlona prośba o wybranie konkretnych dysków, folderów lub plików do przeskanowania na komputerze.

Wybierz element wyzwalający na potrzeby tego zadania. Możesz także ustawić ograniczanie. Domyślnie zadanie jest uruchamiane jak najszybciej.

Skanuj obiekty docelowe

Program ESET PROTECT On-Prem oferuje listę dostępnych obiektów docelowych na wybranym serwerze. Aby skorzystać z tej listy, opcja Generuj listę obiektów docelowych musi być włączona w polityce dotyczącej produktu serwerowego w obszarze Narzędzia > ESET Management — obiekty docelowe skanowania — obiekty docelowe skanowania:

Generuj listę obiektów docelowych — włączenie tej funkcji pozwala na wygenerowanie listy obiektów docelowych w programie ESET PROTECT On-Prem.

Okres aktualizacji [w minutach] — wygenerowanie listy obiektów docelowych po raz pierwszy zajmie około połowy tego okresu.

Wybierz z listy obiekty docelowe do przeskanowania. Dodatkowe informacje na ten temat można znaleźć w sekcji ESET PROTECT On-Prem — obiekty docelowe skanowania.

Podsumowanie

Tutaj wyświetlane są wszystkie skonfigurowane opcje. Sprawdź ustawienia i kliknij przycisk Zakończ.

W obszarze Zadania widoczny jest pasek postępu, ikona stanu i szczegóły każdego utworzonego zadania.