ESET-ova online pomoć

Traži Hrvatski
Odaberite kategoriju
Odaberite temu

Početak rada s programom ESET PROTECT On-Prem

ESET PROTECT On-Prem može se konfigurirati i njime se može upravljati putem ESET PROTECT web konzole. Nakon što uspješno instalirate ESET PROTECT On-Prem ili ESET PROTECT VA, možete se povezati s ESET PROTECT serverom s pomoću ESET PROTECT web konzole.

Nakon uspješne instalacije programa ESET PROTECT On-Prem možete nastaviti s podešavanjem konfiguracije.

Prvi koraci nakon instalacije ESET PROTECT servera

1.Otvorite ESET PROTECT web konzolu u web pregledniku i prijavite se.

2.Dodajte licencu/e programu ESET PROTECT On-Prem.

3.Dodaj računalo – dodajte klijentska računala i servere na svojoj mreži u ESET PROTECT On-Prem strukturu.

4.Dodijelite ugrađeno pravilo Prijavljivanje aplikacija – prijavi sve instalirane aplikacije svim računalima.

5.Stvorite dinamičku grupu za računala s ESET-ovim programima za privatnu upotrebu.

6.Uklonite antivirusne aplikacije treće strane pomoću zadatka Deinstalacija softvera.

7.Instalirajte ESET-ove sigurnosne programe pomoću zadatka Instalacija softvera (osim ako ste instalirali agent pomoću cjelovitog instalacijskog programa).

8.Dodijelite pravilo s preporučenim postavkama svakom uređaju s instaliranim ESET-ovim sigurnosnim programima. Na primjer, za uređaje sa sustavom Windows s programom ESET Endpoint dodijelite ugrađeno pravilo Antivirus – Maksimalna sigurnost – Preporučeno. Također pogledajte Upravljanje sigurnosnim programima iz programa ESET PROTECT On-Prem.

process

Dodatni preporučeni koraci

Upoznajte se s ESET PROTECT web konzolom jer ćete se tim sučeljem koristiti za upravljanje ESET-ovim sigurnosnim programima.

Tijekom instalacije stvorili ste standardan administratorski račun. Preporučujemo da korisničke podatke za administratorski račun spremite na sigurno mjesto i da stvorite novi račun za upravljanje klijentima i konfiguriranje njihovih dopuštenja.


important

Ne preporučujemo uporabu standardnog ESET PROTECT On-Prem administratorskog računa kao uobičajenog korisničkog računa. On služi kao sigurnosna kopija ako se nešto dogodi uobičajenim korisničkim računima ili ako vas program zaključa. Možete se prijaviti s pomoću administratorskog računa da biste otklonili takve poteškoće.

Upotrijebite obavijesti i izvješća za praćenje statusa klijentskih računala u svom okruženju. Na primjer, ako želite biti obaviješteni o pojavi određenog događaja ili ako želite vidjeti ili preuzeti izvješće.

Redovito radite sigurnosne kopije baze podataka kako biste spriječili gubitak podataka.

Preporučujemo da izvezete izdavatelj certifikata servera i certifikate ravnopravnih računala. Ako trebate ponovno instalirati ESET PROTECT server, možete upotrijebiti izdavatelj certifikata i certifikate ravnopravnih računala s originalnog ESET PROTECT servera i ne trebate ponovno instalirati ESET Management agente na klijentska računala.