ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Vyberte kategorii
Změnit kapitolu

Jak použít režim dočasné změny nastavení?

Uživatelé, kteří používají bezpečnostní řešení ESET pro ochranu koncových zařízení pro Windows, mohou využít režim dočasné změny nastavení. Režim dočasné změny nastavení můžete zapnout pouze vzdáleně z webové konzole ESET PROTECT. Tento režim jim umožní měnit nastavení, které je jinak vynucenou politiku, a není možné jej lokálně měnit. Dočasně měnit nastavení mohou vámi definovaní uživatelé z Active Directory, případně všichni uživatelé za předpokladu, že znají heslo. Režim dočasné změny nastavení může být aktivní nejvýše 4 hodiny.


warning

Omezení režimu dočasného nastavení

Režim dočasné změny nastavení nelze vzdáleně z ESET PROTECT Web Console ukončit. Vypne se automaticky po uplynutí stanového intervalu, případně jej uživatel může deaktivovat ručně.

Uživatel, který použije režim dočasné změny nastavení, musí mít rovněž oprávnění administrátora Windows. V opačném případě nebude schopen uložit změny v nastavení produktu ESET.

Ověřování Active Directory skupiny je ve spravovaném prostředí podporováno v následujících bezpečnostních řešeních:

oESET Endpoint Security

oESET Server Security pro Microsoft Windows Server (dříve ESET File Security pro Microsoft Windows Server)

oESET Mail Security pro IBM Domino

oESET Mail Security pro Microsoft Exchange Server

Pro povolení režimu dočasné změny nastavení na konkrétní stanici:

1.V hlavním menu přejděte na záložku Politiky a klikněte na tlačítko Nová politika.

2.V sekci Obecné zadejte název politiky, volitelně popis.

3.V sekci icon_section Nastavení vyberte z rozbalovacího menu ESET Endpoint for Windows.

4.V konfigurační šabloně přejděte na záložku Dočasná změna nastavení. Pomocí přepínače tuto možnost aktivujte a nastavte její parametry.

5.V sekci icon_section Přiřadit vyberte konkrétní stanici nebo skupinu zařízení, na které chcete politiku uplatnit.

6.Souhrnné informace naleznete v sekci icon_section Přehled a politiku uložte kliknutím na tlačítko Dokončit.

admin_pol_override


example

Uživatel Filip měl problém s přístupem na konkrétní webovou stránku. Administrátor se rozhodl, že umožní Filipovi dočasně měnit nastavení, aby mohl svépomocí identifikovat příčinu. Filip provedl změny v konfiguraci programu a nyní mu přístup na web funguje. Administrátor si následně jeho konfiguraci vzdáleně stáhl do ESET PROTECT On-Prem a převedl do politiky.

Administrátor k tomu využil tento postup:

1.V hlavním menu přejděte na záložku Politiky a klikněte na tlačítko Nová politika.

2.Zadejte název nové politiky, volitelně popis. V sekci icon_section Nastavení vyberte z rozbalovacího menu ESET Endpoint for Windows.

3.V konfigurační šabloně přejděte na záložku Dočasná změna nastavení. Pomocí přepínače tuto možnost aktivujte, nastavte limit na 1 hodinu a vyberte konkrétního uživatele z Active Directory.

4.Přiřaďte politiku požadované stanici (v našem případě počítači Filipa) a politiku uložte kliknutím na tlačítko Dokončit.

5.Uživatel Filip má nyní v rozšířeném nastavení (dostupném po stisknutí klávesy F5 v hlavním okně programu možnost pro dočasnou změnu nastavení a může měnit konfiguraci programu.

6.V ESET PROTECT Web Console na záložce Počítače najděte konkrétní stanici (v našem případě Filipa) a klikněte na možnost Zobrazit detaily.

7.Přejděte na záložku Konfigurace a klikněte na tlačítko Vyžádat konfiguraci. Tím naplánujete získání konfigurace s podmínkou spuštění Ihned.

8.Vyčkejte, než agent zašle serveru konfiguraci produktu. Vyberte požadovaný produkt, jehož nastavení chcete získat, a klikněte na tlačítko Otevřít konfiguraci.

9.Klikněte na tlačítko Převést do politiky.

10. Zadejte název nové politiky, volitelně popis.

11. V sekci Nastavení zkontrolujte konfiguraci a případně ji ještě upravte.

12. Přiřaďte politiku požadované stanici (v našem případě Filipovi).

13. Pro uložení nastavení klikněte na tlačítko Dokončit.

14. Nezapomeňte stanici, kterou používá Filip, odebrat politiku, která mu umožnila dočasně měnit nastavení produktu.