ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kategóriu
Vyberte kapitolu

Nastavenie automatických aktualizácií produktu

Automatické aktualizácie môžete nastaviť pomocou politiky pre funkciu Automatické aktualizácie, ktorá sa vzťahuje na kompatibilné bezpečnostné produkty ESET, pričom ako cieľ má predvolene nastavenú statickú skupinu Všetko.

Zmena cieľov vstavanej politiky pre automatické aktualizácie

V ESET PROTECT Web Console prejdite do sekcie Politiky, rozbaľte Vstavané politiky, kliknite na príslušnú politiku, zvoľte change_default Zmeniť priradenie, zmeňte ciele politiky a kliknite na Dokončiť.

Nastavenie automatických aktualizácií

Vytvorte novú politiku Automatické aktualizácie, aby ste mohli upraviť jej nastavenia.

1.V ESET PROTECT Web Console kliknite na Politiky > Nová politika > Nastavenia.

2.Z roletového menu vyberte položku Spoločné funkcie > Aktualizácia a nakonfigurujte nastavenia politiky:

Automatické prepínanie profilu – kliknite na tlačidlo Upraviť a priraďte profil aktualizácie podľa profilov sieťového pripojenia.

 

Automatické aktualizácie – funkcia automatických aktualizácií je predvolene zapnutá.


important

Ak chcete vypnúť automatické aktualizácie, použite prepínacie tlačidlo vedľa funkcie Automatické aktualizácie. Prečítajte si tiež článok o tom, ako vypnúť automatické aktualizácie.

 

Zastaviť aktualizácie na verzii > Vyberte verziu – voliteľne môžete vybrať verziu bezpečnostného produktu ESET, na ktorej sa majú automatické aktualizácie zastaviť:

oKliknite na Vybrať z repozitára a zvoľte preferovanú verziu.

oPri zadávaní verzie môžete použiť zástupný znak * (napr. 9.*/9.0.*/9.0.2028.*).


example

Napríklad, ak napíšete 9.0.*, nainštalované budú všetky opravy, ktoré sa urobili a vydali v rámci vedľajšej verzie 9.0.

 


note

Toto nastavenie sa nevzťahuje na aktualizácie zaisťujúce bezpečnosť a stabilitu, ktoré sa nainštalujú automaticky bez ohľadu na zvolenú verziu či nastavenie automatických aktualizácií.

Prečítajte si tiež článok: Aké sú rozdiely medzi jednotlivými typmi aktualizácií produktu ESET?

 

3.Po kliknutí na Priradiť môžete vybrať ciele politiky (skupiny alebo jednotlivé počítače).


warning

Uistite sa, že vstavaná politika automatických aktualizácií neprepíše vami upravené nastavenia v politike pre Automatické aktualizácie. Viac informácií si môžete prečítať v kapitole o uplatňovaní politík na klientskych zariadeniach.

4.Kliknite na Dokončiť.