ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kategóriu
Vyberte kapitolu

Automatické párovanie nájdených počítačov

V situácii, keď existuje viacero inštancií rovnakého počítača v ESET PROTECT On-Prem (napr. pri preinštalovaní ESET Management Agenta na klientskom počítači, ktorý je už spravovaný), funkcia Automaticky párovať nájdené počítače tieto inštancie spáruje do jednej. Tým pádom by nemalo byť potrebné manuálne overovanie a triedenie nájdených počítačov.

Párovanie funguje na základe názvu hostiteľa hláseného ESET Management Agentom. Ak takýto princíp z nejakého dôvodu nemôže byť považovaný za spoľahlivý, odporúčame funkciu Automaticky párovať nájdené počítače vypnúť. Ak párovanie zlyhá, počítač bude umiestnený do skupiny Stratené a nájdené. Podstatou párovania je, že pri každom preinštalovaní ESET Management Agenta na už spravovanom počítači by bol takýto počítač automaticky spárovaný, a tým pádom správne umiestnený do ESET PROTECT On-Prem bez vášho zásahu. Nový ESET Management Agent tiež okamžite dostane svoje politiky a úlohy.

Pri vypnutí tejto funkcie budú počítače, ktoré by mali byť umiestnené do skupiny Stratené a nájdené, spárované s prvým nájdeným nespravovaným počítačom (zástupný symbol, ikona kruhu) nachádzajúcim sa kdekoľvek v stromovej štruktúre ESET PROTECT On-Prem. Ak sa nevyskytuje žiadny zástupný symbol s rovnakým názvom, počítač bude umiestnený do skupiny Stratené a nájdené.

Ak je táto funkcia zapnutá (predvolené), počítače, ktoré by mali byť umiestnené do skupiny Stratené a nájdené, budú spárované s prvým nájdeným nespravovaným počítačom (zástupný symbol, ikona kruhu) nachádzajúcim sa kdekoľvek v stromovej štruktúre ESET PROTECT On-Prem. Ak sa nevyskytuje žiadny zástupný symbol s rovnakým názvom, počítač bude spárovaný s prvým nájdeným spravovaným počítačom (ikona upozornenia alebo začiarknutia) nachádzajúcim sa kdekoľvek v stromovej štruktúre ESET PROTECT On-Prem. Ak toto párovanie takisto zlyhá, počítač bude umiestnený do skupiny Stratené a nájdené.


note

Ak si neželáte používať automatické párovanie, vypnite túto funkciu. Vždy môžete počítače overovať a triediť manuálne.