Ηλεκτρονική βοήθεια ESET

Αναζήτηση Ελληνικά
Επιλέξτε την κατηγορία
Επιλέξτε το θέμα

Σχετικά με τη βοήθεια

Ο Οδηγός διαχείρισης δημιουργήθηκε με σκοπό να σας βοηθήσει να εξοικειωθείτε με το ESET PROTECT On-Prem και παρέχει οδηγίες για τη χρήση του.

Για λόγους συνέπειας και για την αποτροπή σύγχυσης, η ορολογία που χρησιμοποιείται σε όλη την έκταση αυτού του οδηγού βασίζεται στα ονόματα παραμέτρων του ESET PROTECT On-Prem. Επίσης, χρησιμοποιείται ένα σύνολο συμβόλων για την επισήμανση θεμάτων ιδιαίτερου ενδιαφέροντος και σημασίας.


note

Οι σημειώσεις παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες, όπως ειδικές δυνατότητες ή έναν σύνδεσμο για κάποιο σχετικό θέμα.


important

Αυτή η αναφορά απαιτεί την προσοχή σας και δεν θα πρέπει να την παραλείψετε. Συνήθως, παρέχει σημαντικές πληροφορίες, οι οποίες όμως δεν είναι κρίσιμης σημασίας.


warning

Κρίσιμες πληροφορίες τις οποίες θα πρέπει να προσέξετε ιδιαίτερα. Οι προειδοποιήσεις επισημαίνονται ειδικά για να σας αποτρέψουν από δυνητικά επιβλαβή λάθη. Διαβάστε και κατανοήστε το κείμενο που έχει τοποθετηθεί σε προειδοποιητικές αγκύλες, επειδή αναφέρει πολύ ευαίσθητες ρυθμίσεις συστήματος ή κάτι επικίνδυνο.


example

Σενάριο παραδείγματος που περιγράφει ένα περιστατικό χρήστη που είναι σχετικό με το θέμα στο οποίο περιλαμβάνεται. Τα παραδείγματα χρησιμοποιούνται για να επεξηγήσουν πιο σύνθετα θέματα.

Σύμβαση

Έννοια

Έντονη γραφή

Ονόματα στοιχείων διασύνδεσης, όπως πλαίσια και κουμπιά επιλογών.

Πλάγια γραφή

Σύμβολα κράτησης θέσης για πληροφορίες που παρέχετε. Για παράδειγμα, το όνομα αρχείου ή η διαδρομή σημαίνει ότι πρέπει να πληκτρολογήσετε την πραγματική διαδρομή ή το όνομα του αρχείου.

Courier New

Δείγματα κώδικα ή εντολές.

Υπερσύνδεσμος

Παρέχει γρήγορη και εύκολη πρόσβαση σε θέματα παραπομπής ή μια εξωτερική τοποθεσία στο διαδίκτυο. Οι υπερσύνδεσμοι επισημαίνονται με μπλε χρώμα και μπορεί να έχουν υπογράμμιση.

%ProgramFiles%

Ο κατάλογος συστήματος των Windows στον οποίο αποθηκεύονται τα εγκατεστημένα προγράμματα των Windows και άλλα προγράμματα.

Η ηλεκτρονική βοήθεια είναι η κύρια πηγή περιεχομένου βοήθειας. Η πιο πρόσφατη έκδοση της Ηλεκτρονικής βοήθειας θα εμφανίζεται αυτόματα εάν έχετε λειτουργική σύνδεση Internet. Οι σελίδες ηλεκτρονικής βοήθειας του ESET PROTECT On-Prem περιλαμβάνουν τέσσερις ενεργές καρτέλες στην επάνω κεφαλίδα πλοήγησης: Εγκατάσταση/αναβάθμιση, Διαχείριση και Ανάπτυξη εικονικής συσκευής.

Τα θέματα σε αυτό τον οδηγό χωρίζονται σε πολλά κεφάλαια και υποκεφάλαια. Μπορείτε να βρείτε σχετικές πληροφορίες χρησιμοποιώντας το πεδίο Αναζήτηση στο επάνω μέρος.


important

Μόλις ανοίξετε έναν Οδηγό χρήστη από τη γραμμή πλοήγησης στο επάνω μέρος της σελίδας, η αναζήτηση θα περιοριστεί στα περιεχόμενα του συγκεκριμένου οδηγού. Για παράδειγμα, εάν ανοίξετε τον οδηγό Διαχειριστή, τα θέματα από τους οδηγούς Εγκατάσταση/Αναβάθμιση και Ανάπτυξη VA δεν θα περιλαμβάνονται στα αποτελέσματα αναζήτησης.

 

Η Γνωσιακή βάση της ESET περιέχει απαντήσεις στις πιο συχνές ερωτήσεις, καθώς και συνιστώμενες λύσεις για διάφορα θέματα. Η Γνωσιακή βάση ενημερώνεται τακτικά από τους ειδικούς τεχνικούς της ESET και είναι το πιο ισχυρό εργαλείο για την επίλυση διαφόρων τύπων προβλημάτων.

Το Φόρουμ της ESET παρέχει στους χρήστες της ESET έναν εύκολο τρόπο να λάβουν βοήθεια και να βοηθήσουν άλλους χρήστες. Μπορείτε να δημοσιεύετε οποιοδήποτε πρόβλημα ή ερώτημα που σχετίζεται με τα προϊόντα ESET.