ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Vyberte kategorii
Změnit kapitolu

Aktualizace komponent třetích stran

Kromě komponent vyvinutých společností ESET využívá ESET PROTECT On-Prem také komponenty třetích stran, které je nutné aktualizovat ručně.

Ve webové konzoli ESET PROTECT klikněte na Rychlé odkazy > Serverové komponenty a zobrazí se komponenty třetích stran s dostupnou novější verzí.


note

Doporučujeme co nejdříve provést jejich aktualizaci na nejnovější verzi. Nejnovější dostupná verze se může lišit v závislosti na operačním systému použitém pro běh ESET PROTECT Serveru.

Virtuální appliance ESET PROTECT nehlásí dostupné aktualizace pro komponenty třetích stran.

Webová konzole ESET PROTECT vám doporučí provést aktualizace, pokud používat verze starší než níže uvedené:

Komponenty třetích stran:

Verze:

Poznámky:

Instrukce k aktualizaci

Microsoft SQL Server

2019 (verze 15.0.4335.1)

Zjistěte, jakou verzi a edici SQL databázového serveru používáte a nainstalujte si poslední kumulativní aktualizace.

Databázový server

MySQL

8.0.0.0

Pro zjištění verze databázového serveru používaného ve webové konzoli ESET PROTECT klikněte na Nápověda > O programu.

Databázový server

Operační systém

Windows Server 2016

ESET PROTECT On-Prem nereportuje informace o dostupnosti nových verzí komponent provozovaných na Linuxu.

Operační systém

Apache Tomcat

9.0.82

Zjistěte, jakou používáte verzi Apache Tomcat:

Windows – Přejděte do složky C:\Program Files\Apache Software Foundation\[ Tomcat složka]\ a v textovém editoru si otevřete soubor RELEASE-NOTES a ověřte číslo verze.

Linux – v Terminálu spusťte příkaz: tomcat version

Apache Tomcat

Java

17.0

Zjistěte, jakou používáte verzi Java:

Windows – otevřete si příkazový řádek (cmd.exe) a spusťte příkaz java -version

Linux – v Terminálu spusťte příkaz: java -version

Java Runtime Environment (JRE)

Apache HTTP Proxy

-


important

Uživatelé Apache HTTP Proxy

Začínáte s ESET PROTECT On-Prem 10.0, ve kterém je Apache HTTP Proxy nahrazen ESET Bridge. Apache HTTP Proxy má částečnou podporu. Pokud používáte Apache HTTP Proxy, doporučujeme přejít na ESET Bridge.

Migrace do ESET Bridge


warning

Komponenta ESET PROTECT Mobile Device Management/Connector (MDM/MDC) (pouze on-premise) dosáhla konce životního cyklu v lednu 2024. Více informací. Doporučujeme vám, abyste provedli migraci do Cloud MDM.