ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Vyberte kategorii
Změnit kapitolu

Řešení problémů – Web Console

V tabulce níže uvádíme přehled nejčastějších chybových hlášení a stavů souvisejících s přihlášením do Web Console společně s jejich vysvětlením a možnými kroky pro jejich vyřešení:

Chybová zpráva

Možný důvod

validation-status-icon-error Neúspěšné přihlášení: Neplatné uživatelské jméno nebo heslo

Zkontrolujte, zda jste správně zadali uživatelské jméno a heslo. Zapomenuté heslo do webové konzole ESET PROTECT si můžete obnovit.

validation-status-icon-error Neúspěšné přihlášení: Nepodařilo se připojit k serveru. Důvod: server není dostupný nebo neběží.

Zkontrolujte, zda běží služba ESET PROTECT Server a služba databáze. Více podrobné instrukce naleznete v Databázi znalostí.

validation-status-icon-error Neúspěšné přihlášení: Uživatel byl zablokován. Prosím, zkuste to později.

Po 10 neúspěšných pokusech o přihlášení bude IP adresa dočasně zablokována. Po uplynutí 10 minut se přihlaste platnými údaji.

validation-status-icon-error Neúspěšné přihlášení: Chyba při komunikaci

Ověřte, zda je spuštěna služba ESET PROTECT Server a zda je spuštěna a správně funguje služba Apache Tomcat. Případně zkontrolujte jeho protokoly. Více informací naleznete v Databázi znalostí.

validation-status-icon-error Neúspěšné přihlášení: Vypršel čas spojení

Zkontrolujte síťové připojení a nastavení firewallu a ujistěte se, že webová konzole ESET PROTECT má přístup na server ESET PROTECT. ESET PROTECT Server může být přetížený, zkuste jej restartovat. Tento problém může nastat také v případě, že používáte různé verze webové konzole ESET PROTECT a ESET PROTECT Serveru.

validation-status-icon-error Neúspěšné přihlášení: Uživatel nemá přiřazenou žádné přístupové oprávnění

Daný uživatelský účet nemá oprávnění pro přihlášení. Přihlaste se jako administrátor a danému uživateli přiřaďte odpovídající sadu oprávnění.

validation-status-icon-error Neúspěšné přihlášení: Chyba při parsování odpovědi

Vaše verze webové konzole a ESET PROTECT Serveru nejsou kompatibilní. Tato chyba se může zobrazit v průběhu aktualizace na novou verzi. Pokud chyba přetrvává, aktualizujte Web Console ručně.

validation-status-icon-warning Používáte nešifrované spojení! Prosím, nastavte webserver tak, aby používal HTTPS

Z bezpečnostních důvodů doporučujeme nastavit webovou konzoli ESET PROTECT tak, aby používala protokol HTTPS.

JavaScript je vypnutý. Prosím, povolte jej ve svém prohlížeči.

Povolte JavaScript nebo aktualizujte svůj webový prohlížeč.

SEC_ERROR_INADEQUATE_KEY_USAGE (pouze Mozilla Firefox).

Mozilla Firefox má poškozené úložiště certifikátů.

Chyba

Možný důvod

Přihlašovací obrazovka se nezobrazuje nebo načítá ve smyčce.

Restartujte službu ESET PROTECT On-Prem Server. Po opětovném nastartování služby ESET PROTECT On-Prem Server restartujte službu Apache Tomcat. Po provedení těchto kroků se úspěšně načte přihlašovací obrazovka webové konzole ESET PROTECT. Více informací naleznete v Databázi znalostí.

Pokud Apache Tomcat nedokázal rozbalit obsah era.war souboru a Web Console není dostupná, postupujte podle kroků uvedených v naší Databázi znalostí.

V kontextovém menu a v nabídce Rychlé odkazy ve webové konzoli ESET PROTECT chybí text.

může to být způsobeno doplňky pro blokování reklamy. Chcete-li tento problém vyřešit, zakažte rozšíření prohlížeče pro blokování reklam ve webové konzoli ESET PROTECT.

Po přihlášení se Web Console nezobrazuje správně (chybí některé prvky, atp.).

Ujistěte se, že používáte podporovaný webový prohlížeč.

Po přihlášení se Web Console nezobrazuje správně.

Pokud se některé obrazovky webové konzole ESET PROTECT (např. Počítače) nenačítají, otevřete soubor Tomcat9w.exe umístěný ve složce C:\Program Files\Apache Software Foundation\[Tomcat]\

Na záložce General klikněte na tlačítko Stop a zastavte službu Apache Tomcat.

Přejděte na záložku Java a do sekce Java Options přidejte níže uvedený kód:
-Duser.country=US
-Duser.language=en

Na záložce General klikněte na tlačítko Start a spusťte službu Apache Tomcat.

Web Console se načítá příliš dlouho. Při načítání velkého počtu objektů konzole spadne.

Při práci s velkým množství objektů vyžaduje Web Console více paměti. Podívejte se na konfiguraci webové konzole v enterprise prostředí.

Některé části Web Console se nenačítají správně a zobrazuje se mi chyba. Například při úpravě politiky se zobrazila chyba: "ERROR WHILE INITIALIZING CONFIGURATION EDITOR.: (TYPEERROR) : ((INTERMEDIATE VALUE)(INTERMEDIATE VALUE) , K).INITCONFIGEDITOR IS NOT A FUNCTION"

Tento problém způsobuje použití reverzní proxy, který brání v načítání modulů Web Console. URL řetězce pro jednotlivé moduly Web Console, které načítá Apache Tomcat, se mohou dynamicky měnit (například řetězec následovaný po era/webconsole/configEngine/: era/webconsole/configEngine/02645EFC6ABCDE2B449042FB8S63FD3/v0.0/css/001_ce.ltr.css). Ujistěte, že máte správně nakonfigurovanou reverzní proxy.

Není možné importovat velké (více než 20 MB) soubory (například politiky).

Maximální velikost souboru, kterou Web Console přijme je 20 MB. Tuto hodnotu můžete změnit úpravou konfiguračního souboru EraWebServerConfig.properties, který naleznete ve složce [Tomcat folder]\webapps\era\WEB-INF\classes\sk\eset\era\g2webconsole\server\modules\config\. Na řádku file_size_limit=20 zadejte vyšší hodnotu. Maximální hodnota: 250.


note

Po provedení aktualizace ESET PROTECT On-Prem doporučujeme před opětovným načtením Web Console smazat cache a cookies ve vašem prohlížeči.

Protože Web Console používá pro přenos dat zabezpečený protokol (HTTPS), může se vám při pokusu o přístup k Web Console zobrazit upozornění o nedůvěryhodném certifikátu nebo nezabezpečeném spojení (přesné znění hlášky záleží na použitém prohlížeči). Důvod tohoto upozornění je způsoben tím, že se prohlížeč snaží ověřit identitu stránky, kterou chcete zobrazit. Klikněte na Rozšířené > Pokračovat na [adresu] (nebezpečné) (Chrome/Edge) nebo Rozšíření > Beru na vědomí a chci pokračovat (Firefox), abyste povolili přístup k webové konzoli ESET PROTECT. To platí pouze v případě, že se pokoušíte získat přístup k URL adrese webové konzole ESET PROTECT. V případě potřeby můžete na webový server nahrát vlastní SSL certifikát.